Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:51, 21.07.2024 r.

Zmiana KSWZ związana ze standardami zarządzania jakością

Weszła w życie uchwała dotycząca tzw. zamian dostosowawczych, czyli zmiany brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu związanej z pakietem standardów zarządzania jakością.

20 lipca 2023

5 maja 2023 r. KRBR podjęła uchwałę nr 2731/50a/2023 w przedmiocie przyjęcia zmian w uchwale w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, a także w uchwale w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych. Uchwała KRBR weszła w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę PANA, czyli 11 lipca 2023 r.

Uchwała KRBR dotyczy zmiany brzmienia krajowych standardów wykonywania zawodu („KSWZ”) związanej z pakietem standardów zarządzania jakością, czyli KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z).

Do uchwały dołączone są dwa załączniki:

  • zmiany krajowych standardów badania oraz innych dokumentów - zmienione zostały KSB: 200, 210, 230, 250 (Z), 260 (Z), 300, 315 (Z w 2022), 500, 540 (Z), 600, 610 (Z), 620, 700 (Z), 701, 720 (Z), 805 (Z) oraz Przedmowa do dokumentów międzynarodowych standardów zarządzania jakością, badania, przeglądu, innych usług atestacyjnych i pokrewnych;
  • zmiany krajowego standardu przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd, krajowych standardów usług pokrewnych oraz innych dokumentów - zmienione zostały KSP: 2400 (Z); KSUA: 3000 (Z), 3400, 3402, 3410, 3420; KSUP: 4400 (Z), 4410 (Z) oraz Międzynarodowe ramowe założenia usług atestacyjnych.

Początek obowiązywania zmienionych standardów:

  • Krajowe standardy badania oraz krajowy standard przeglądu, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do badania lub przeglądu sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się 1 stycznia 2024 r. lub później;
  • Krajowe standardy usług atestacyjnych innych niż badanie i przegląd oraz krajowe standardy usług pokrewnych, w zmienionym brzmieniu, mają zastosowanie do usług rozpoczętych 1 stycznia 2024 r. lub później.

Przewidziano także możliwość wcześniejszego ich zastosowania. Krajowe standardy badania i przeglądu w dotychczasowym brzmieniu, bez zmian wprowadzonych na mocy ww. uchwały, będą stosowne do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2025 r. stosowane mogą być już wyłącznie standardy w zmienionym brzmieniu.

Linki:

Uchwała została zamieszczona również w sekcji „Prawo i standardy” oraz na podstronie „Projekty standardów”, gdzie zgromadzone są wszystkie informacje związane ze standardami zarządzania jakością – „Nowe standardy zarządzania jakością”.

Zmiany KSWZ są związane z czwartym i piątym elementem pakietu standardów zarządzania jakością. Pierwsze trzy elementy pakietu, czyli KSKJ 1, KSKJ 2 oraz KSB 220 (Z) obowiązują w wersji wprowadzonej przez Radę PANA. Skarga KRBR w tej sprawie została oddalona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (więcej na ten temat w aktualności pt. „Wyrok WSA w sprawie SKJ”). Wyrok nie jest prawomocny. KRBR oczekuje na jego pisemne uzasadnienie.

Na tym samym posiedzeniu, 11 lipca 2023 r., Rada Agencji podjęła m.in. dwie kolejne uchwały:

  • nr 23/I/2023 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały KRBR nr 2732/50a/2023 z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów;
  • nr 24/I/2023 w sprawie przedstawienia zastrzeżeń do uchwały KRBR nr 2806/51a/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Standardu Badania 600 (Zmienionego).

Więcej informacji na temat zakresu zastrzeżeń znajduje się na stronie PANA – tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl