Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:13, 24.07.2024 r.

Wsparcie do atestacji pomocy rządowej

Przedstawiamy wsparcie dla biegłych rewidentów w usłudze atestacyjnej, o której mowa w nowej edycji rządowego programu pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

28 października 2023

W ramach przygotowań do uruchomienia nowej edycji pomocy rządowej dla przemysłu energochłonnego oraz wsparcia PIBR dla biegłych rewidentów rozmawiali przedstawiciele Polskiej Izby Biegłych Rewidentów („PIBR”), Ministerstwa Rozwoju i Technologii („MRiT”) oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”) .

Uchwała zmieniająca program „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” została podpisana przez Prezesa Rady Ministrów. Informacje na temat programu dostępne są w komunikacie MRiT pt. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”, w tym: uchwała nr 141/2023 Rady Ministrów, przyjmująca Program, załącznik do tej uchwały, będący treścią Programu oraz uchwała nr 190/2023 Rady Ministrów, zmieniająca Program. Obowiązującą treść Programu stanowi załącznik do uchwały nr 141 zmodyfikowany zgodnie z uchwałą nr 190.

Program zakłada udzielenie pomocy przedsiębiorcom prowadzącym swoją działalność w Polsce, w dwóch postaciach:

  • podstawowej w formie refundacji oraz
  • rozszerzonej w formie zaliczki.

Nabór wniosków do programu rozpoczął się 25.10.2023 i trwa do 8.11.2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie operatora programu - NFOŚiGW - pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenia.

Beneficjenci programu zostali zobowiązani do złożenia raportu/-ów niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej. Zgodnie z ustaleniami z MRiT oraz NFOŚiGW, usługa biegłego rewidenta będzie usługą dającą racjonalną pewność wykonaną zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 r., z późn. zm. („KSUA 3000 (Z)”).

W ramach wsparcia dla biegłych rewidentów PIBR przygotowała pomocnicze materiały informacyjne:

  • wskazówki – pobierz tutaj;
  • przykłady ilustrujące raport biegłego rewidenta:
    • raport w zakresie oceny Sprawozdania Beneficjenta dot. pomocy podstawowej - pobierz tutaj,
    • raport w zakresie w zakresie oceny spełnienia warunku dotyczącego osiągnięcia co najmniej 50% przychodu - pobierz tutaj,
    • raport w zakresie oceny Sprawozdania Beneficjenta dot. pomocy zwiększonej - pobierz tutaj.

Przykładowe procedury, o których mowa we wskazówkach oraz przykłady ilustrujące raport należy dostosować do okoliczności konkretnego zlecenia. Wskazówki stanowią element wsparcia i nie zastępują wymogów KSUA 3000 (Z).

O poprzedniej edycji programu pomocy rządowej i naszym wsparciu informowaliśmy w aktualnościach pt.: „Atestacja sprawozdania beneficjenta przez biegłego rewidenta”, „Wskazówki do atestacji sprawozdania beneficjenta”, „Przykładowy raport z atestacji sprawozdania beneficjenta”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl