Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:25, 16.07.2024 r.

Nowe tłumaczenia materiałów wspierających

Informujemy o przetłumaczonych nowych publikacjach IFAC i IAASB wspierających zrozumienie i wdrożenie standardów zawodowych i kontroli jakości.

29 listopada 2023

W e-Bibliotece, na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, gromadzimy własne publikacje, jak również przetłumaczone na język polski opracowania Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC) oraz Rady Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB), tworząc w ten sposób bazę wiedzy dla biegłych rewidentów, jak również firm audytorskich.

e-Biblioteka jest stale uzupełniania o kolejne opracowania. Najnowsze, przetłumaczone opracowania związane z międzynarodowymi standardami badania (MSB), nowymi międzynarodowymi standardami zarządzania jakością (MSZJ) oraz wykonywaniem procedur badania z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT) to:

 • „Badanie szacunków księgowych: MSB 540 (zmieniony) – narzędzie wdrażania”

  Celem publikacji jest pomoc w zrozumieniu wymogów MSB 540 (zmienionego) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” dotyczących tego, „co”, „dlaczego” i „jak” należy robić, a także uzupełnienie informacji zawartych w innych niewiążących publikacjach odnoszących się do spraw poruszonych w standardzie.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj)

  O wcześniejszych opracowaniach informowaliśmy w aktualnościach pt.: „Materiały wspierające wdrożenie i stosowanie KSB 540 (Z)” oraz „Kolejny materiał wspierający do KSB 540 (Z)”.
 • „Proces identyfikacji i oszacowania ryzyka: wskazówki dotyczące wdrażania MSB 315 (zmienionego w 2019 r.)”

  Publikacja ma pomóc biegłym rewidentom we wdrożeniu MSB 315 (zmienionego w 2019 r.) – „Identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia”. Materiał zawiera przegląd podstawowych pojęć i wyjaśnia nowe i wcześniej istniejące wymogi. Obejmuje również przykłady i podkreśla skalowalność standardu, koncentrując się na mniej złożonych jednostkach.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj)

  O wcześniej przetłumaczonych materiałach informowaliśmy w aktualnościach pt.: „KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) został zatwierdzony” oraz „Kolejne publikacje IAASB po polsku”.

  Przy okazji przypominamy, że ten standard – KSB 315 (Zmieniony w 2022 r.) oraz związane z nim zmiany w innych krajowych standardach badania mają obowiązkowe zastosowanie do badania sprawozdań finansowych za okresy sprawozdawcze rozpoczynające się dnia 1 stycznia 2023 r. lub później.
 • „Niewiążące materiały wspierające związane z technologią: często zadawane pytania (FAQ) dotyczące badania wyjątków i znaczenia istotności wykonawczej w przypadku korzystania ze zautomatyzowanych narzędzi i technik (ZNT)”

  Pytania takie pojawiają się coraz częściej wraz z rosnącym wykorzystaniem ZNT, które umożliwiają analizowanie zbiorów danych zawierających duże ilości informacji. ZNT, o których mowa w materiale, zakładają określoną funkcjonalność, działanie i dane wyjściowe związane z użyciem ZNT do wykonywania procedur badania, która to funkcjonalność, działanie i dane wyjściowe mogą nie być stosowne dla wszystkich ZNT.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj)
 • „Seria „Zarządzanie jakością: wdrożenie w małej firmie” – Część druga: Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia”

  Jest to kolejna część trzyczęściowej serii publikacji IAASB, które mają pomóc małym i średnim firmom we wdrożeniu nowych standardów zarządzania jakością. Zapewnia ona stopniowe podejście do identyfikacji celów jakościowych, ukończenia procesu oceny ryzyka jakości, identyfikacji istniejących lub tworzenia nowych odpowiedzi na te ryzyka oraz wdrażania, dokumentowania i komunikowania systemu zarządzania jakością. Publikacja odnosi się do komponentów MSZJ 1, zawiera przykładowe studium przypadku ilustrujące przejście z poprzedniego MSKJ 1 oraz zawiera liczne pomoce dokumentacyjne związane m.in. z niezależnością, akceptacją i kontynuacją relacji z klientem oraz zleceń, zasobami i konsultacjami zewnętrznymi, a także przykładową listę kontrolną do kontroli jakości wykonania zlecenia.

  (pobierz przetłumaczone opracowanie – tutaj)

  O opublikowaniu przez IFAC wersji angielskiej tego opracowania informowaliśmy – tutaj, a o polskim tłumaczeniu części pierwszej – tutaj.

Zachęcamy do lektury, jak również do korzystania z wiedzy zgromadzonej w naszej e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl