Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:36, 24.07.2024 r.

Wydarzenia z udziałem członków KRBR – podsumowanie lutego 2024

Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem spotkań w lutym br., w których wzięli udział członkowie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

7 marca 2024

2 lutego

Spotkanie w Ministerstwie Finansów na temat KSeF

Spotkanie w resorcie finansów, z udziałem ministra Andrzeja Domańskiego oraz organizacji przedsiębiorców, poświęcone było kwestii wdrożenia Krajowego Systemu eFaktur (KSeF). Polska Izba Biegłych Rewidentów reprezentowała była przez Joannę Chwaścikowską-Karwacką, zastępczynię prezesa KRBR oraz Ewelinę Kaczorowską-Wiosnę, kierownika Działu Samorządowego w Biurze PIBR.

Podczas spotkania zapowiedziano, że 9 lutego zostanie ogłoszony harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu KSeF, a na przełomie kwietnia i maja, na podstawie analiz i procesów audytowych, resort finansów ma wskazać nową datę obowiązkowego korzystania z KSeF.

6 lutego

Spotkanie inauguracyjne Platformy Audytowo–Doradczej

Spotkanie inaugurujące działalność Platformy Audytowo–Doradczej odbyło się 6 lutego 2024 r. W spotkaniu przygotowanym przez organizację Pracodawcy RP uczestniczyli wiceminister finansów Jurand Drop, prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jacek Gdański i przedstawiciele firm audytorskich. Krajową Radę reprezentowali: prezes Kamil Jesionowski oraz zastępczyni prezesa Joanna Chwaścikowska-Karwacka.

Podczas spotkania omawiano perspektywy rynku audytu finansowego, wyzwania związane z nadzorem nad rynkiem audytowym oraz oczekiwania względem instytucji rynkowych i partnerów społecznych dotyczących dialogu w kreowaniu odpowiednich regulacji.

9 lutego

Spotkanie z Prezesem PANA

W pierwszym spotkaniu z nowym prezesem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego Jackiem Gdańskim udział wzięli członkowie prezydium KRBR: Kamil Jesionowski, Joanna Chwaścikowska-Karwacka i Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos. Podczas spotkania poruszono tematykę związaną z realizacją nadzoru nad rynkiem audytu oraz rozmawiano o kwestiach związanych z kontrolami prowadzonymi przez PANA.  

10 lutego

Pożegnanie Józefa Króla, byłego prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

10 lutego odbył się pogrzeb Józefa Króla, prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w kadencji 2011-2015 oraz prezesa Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w latach 2007-2011 i 2015 -2023 r. Mowę pożegnalną w imieniu samorządu wygłosił prezes KRBR.

13 lutego

Poranek z PIBR: Polityka rachunkowości w badaniu sprawozdania finansowego

W drugim spotkaniu w ramach cyklu „Poranki z PIBR” poruszona została tematyka roli polityki rachunkowości w jednostkach. Rozmawiano o  sytuacjach, kiedy nie jest ona aktualizowana lub jej brak, a także o roli polityki rachunkowości w badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego  rewidenta. W roli ekspertów w spotkaniu udział wzięli: Kamil Jesionowski, prezes KRBR, Agnieszka Muller-Grządka, członek KRBR i Jarosław Dac, członek KRBR.

22 lutego

Spotkanie w Ministerstwie Finansów dot. prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych

Spotkanie robocze związane było z trwającymi konsultacjami podatkowymi obejmującymi projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i struktury logicznej JPK_KR w postaci elektronicznej ksiąg rachunkowych. Samorząd biegłych rewidentów reprezentowany był przez Kamila Jesionowskiego, prezesa KRBR oraz Agnieszkę Muller-Grządkę, członka KRBR.

29 lutego

Wielkopolskie Forum Podatkowe

Wielkopolskie Forum Podatkowe zorganizowane zostało wspólnie przez poznański oddział PIBR oraz wielkopolskie oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Podczas Forum prezes KRBR Kamil Jesionowski wraz z przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej Barbarą Misterską-Dragan wygłosili przemówienie otwierające, natomiast członek KRBR Dawid Napierała wziął udział w panelu pt. „Dokąd zmierza audyt i rachunkowość?”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl