Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:09, 16.07.2024 r.

Doprecyzowanie pojęcia „zamknięty rok obrotowy”

Przedstawiamy aktualizację wskazówek PIBR do usługi atestacyjnej związanej z rządową pomocą dla przemysłu energochłonnego.

12 lutego 2024

W aktualności, z 2023 r., pt. „Wsparcie do atestacji pomocy rządowej”  zaprezentowaliśmy wsparcie dla biegłych rewidentów w usłudze atestacyjnej dotyczącej rządowego programu pn. „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.”.

9 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej („NFOŚiGW”), Ministerstwa Rozwoju i Technologii („MRiT”) oraz Polskiej Izby Biegłych Rewidentów („PIBR”). Spotkanie dotyczyło wymiany informacji na temat realizacji programu oraz pojawiających się wątpliwości.

Po spotkaniu otrzymaliśmy pismo NFOŚiGW zawierające interpretację pojęcia „zamkniętego roku obrotowego”. Jak wskazuje NFOŚiGW, operator programu rządowego przyjął na potrzeby programu, że „zamknięty rok obrotowy” jest równoznaczny z ostatecznym zamknięciem ksiąg, co polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi, zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Odnosząca się do tego pojęcia zmiana jest uwzględniona w przypisie dolnym nr 4 w części II.1. zaktualizowanych  wskazówek PIBR.

Z treścią pisma NFOŚiGW można zapoznać się - tutaj.

Zmienione wskazówki PIBR z uwzględnieniem ww. interpretacji NFOŚiGW można pobrać - tutaj.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl