Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:49, 20.01.2021 r.

KIBR w jury konkursu „Raporty społeczne”

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów została zaproszona do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury zasiadła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. To wielkie wyróżnienie dla samorządu.
27 lipca 2016

W nowoczesnych firmach społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej staje się integralnym elementem strategii przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy zaczynają widzieć w niej korzyści i wartość dodaną dla firmy. – To naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują. Ma to wyraz w pojawianiu się raportów społecznych i zintegrowanych, gdzie obok danych finansowych przedsiębiorstwa prezentują to, co robią na rzecz swojego otoczenia. Dlatego biegli rewidenci, jako  przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów i dodaje, że zaproszenie do udziału w jury konkursu to wielkie wyróżnienie dla samorządu ale także konsekwencja prowadzonych przez KIBR działań na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju.

W konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2007 roku przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie. –  Dzięki inicjatywie wyróżniane są przedsiębiorstwa, które nie tylko prowadzą działalność, biorąc pod uwagę interes społeczeństwa i środowiska, ale także potrafią w sposób jasny, przejrzysty i wiarygodny zaprezentować swoje dokonania w publikowanych raportach. Konkurs  przyczynia się do transparentności działań organizacji i podejmowania dialogu z interesariuszami – czytamy na oficjalnej stronie konkursu.

Aby wziąć udział w konkursie firmy i organizacje powinny zgłosić przygotowane raporty społeczne do 7 sierpnia br. przez formularz dostępny na stronie: www.raportyspoleczne.pl. Sprawozdania muszą obejmować rok 2015 i dotyczyć działalności na terenie Polski. Następnie w terminie od 16 sierpnia do 16 września odbędzie się głosowanie internautów. Kolejny etap konkursu obejmie obrady jury głównego i dziennikarskiego, a ogłoszenie wyników nastąpi na początku października podczas konferencji podsumowującej 10 lat konkursu Raporty Społeczne.

Przeczytaj o pozostałych działaniach KIBR w ramach promowania idei CSR:

Informator  – „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów odpowiedzialny partner dla biznesu”

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl