Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 00:11, 1.12.2023 r.

KIBR został partnerem instytucjonalnym Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Partnerstwo to kolejne działanie samorządu w kierunku promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i roli biegłych rewidentów w raportowaniu niefinansowym.
30 września 2016

W ramach partnerstwa Izba będzie współpracować z Forum Odpowiedzialnego Biznesu na rzecz popularyzacji idei CSR i ujawniania informacji pozafinansowych, zyska także możliwość przygotowania wspólnych badań i publikacji oraz wymiany doświadczeń i współpracy merytorycznej w obszarze CSR. Umowa zakłada także współpracę obu organizacji w zakresie szkoleń w ramach Centrum Edukacji. – Liczymy na to, że dzięki współpracy biegli rewidenci otrzymają dostęp do wysokiej jakości szkoleń, warsztatów i materiałów na temat społecznej odpowiedzialności biznesu – wyjaśnia Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

KIBR – odpowiedzialny partner dla biznesu

Współpraca z Forum Odpowiedzialnego Biznesu to kolejna inicjatywa Izby na rzecz promowania idei społecznej odpowiedzialności biznesu i raportowania CSR. – Jako  przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mamy tu szczególną rolę do odegrania – wyjaśnia Ewa Sowińska. Dlatego środowisko biegłych rewidentów angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt (KIBR był partnerem na rzecz tłumaczenia standardu GRI G4 na język polski), jak i w działania edukacyjne. – Organizujemy dla biegłych rewidentów szkolenia i seminaria, współpracujemy przy opracowywaniu materiałów edukacyjnych („Poradnik dla Raportujących – Raportowanie niefinansowe”), udostępniamy tłumaczenia zagranicznych publikacji, współorganizujemy i uczestniczymy w konferencjach poświęconych problematyce CSR i raportowaniu – dodaje Ewelina  Kaczorowska-Wiosna odpowiedzialna za rozwój CSR w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.  

Kolejna inicjatywa z FOB

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów w 2016 roku po raz pierwszy została zaproszona także do składu sędziowskiego konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na najlepsze raporty społeczne. W jury konkursu zasiadła Ewa Sowińska. – Zaproszenie do udziału w jury konkursu to wielkie wyróżnienie dla samorządu ale także konsekwencja prowadzonych przez KIBR działań na rzecz promocji idei zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia Ewa Sowińska. W konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 2007 roku przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa ma na celu upowszechnianie idei CSR i zrównoważonego rozwoju. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na znaczenie raportowania pozafinansowego i wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Przeczytaj o pozostałych działaniach KIBR w ramach promowania idei CSR:

Informator  – „Krajowa Izba Biegłych Rewidentów odpowiedzialny partner dla biznesu”

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl