Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:10, 20.01.2021 r.

Raportowanie CSR to nie chwalenie się, to rozliczanie odpowiedzialności

Środowisko biegłych rewidentów od kilkunastu lat rekomenduje rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe

21 września 2015

Ale równie ważne jest uwiarygodnianie prezentowanych informacji – mówił na konferencji CSR w Ministerstwie Gospodarki Krzysztof Burnos, prezes KRBR. Spotkanie współorganizowane przez KIBR odbyło się 15 września 2015 r. w Warszawie i zgromadziło blisko czterystu gości, przedstawicieli biznesu, nauki i administracji państwowej.

 

Konferencja CSR

Konferencja CSR (fot. Ministerstwo Gospodarki)

 

Raporty danych niefinansowych muszą być wiarygodne

Zysk przestaje być jedynym kryterium oceny przedsiębiorstwa. Rynek oczekuje od firm, że raportowanie danych pozafinansowych nie będzie działaniem wyłącznie wizerunkowym. Usłyszeli uczestnicy współorganizowanej przez KIBR i MG konferencji "Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność". Dlatego potrzebna jest obiektywna i rzetelna weryfikacja prezentowanych informacji. - Dyrektywa europejska definiuje bardzo ogólnie zasady dotyczące raportowania społecznej odpowiedzialności biznesu. W konsekwencji sprawozdawczość CSR opiera się bardzo mocno na osądzie osoby sporządzającej sprawozdanie i przez to obarczona jest wysokim ryzykiem zniekształcenia. Może to być wynikiem błędu, a czasami niestety świadomego działania - wyjaśnił prezes KRBR. Dodał, że biegli rewidenci dysponują kompetencjami i doświadczeniem, które pozwalają informacje pozafinansowe uporządkować, uczynić je porównywalnymi, a przede wszystkim zweryfikować ich wiarygodność. Prezes KRBR przypomniał przy okazji, że środowisko biegłych rewidentów już w 2004 roku rekomendowało rozszerzenie zakresu raportowania o zagadnienia niefinansowe. - Od lat jesteśmy aktywni w toku tworzenia standardów raportowania, jesteśmy świadomi zmian, jakie zachodzą w środowisku biznesowym, mogę świadomie powiedzieć, że jako profesja jesteśmy przygotowani na wspieranie przedsiębiorstw w rozwoju sprawozdawczości pozafinansowej - powiedział.

CSR ważny dla inwestorów

O wadze raportowania działań firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu mówili też prof. Teresa Czerwińska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Paweł Tamborski, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. Ich zdaniem przedsiębiorstwo odpowiedzialne społecznie są bardziej wiarygodne dla inwestorów, a inwestowanie w nie - bezpieczniejsze. Kurs giełdowy takich przedsiębiorstw jest bardziej stabilny niż tych, które nie mają polityki CSR albo o niej nie komunikują– wyjaśniała profesor Czerwińska. Potwierdzają to wyniki spółek ujętych w indeksie Respect na warszawskiej giełdzie. Notują one dużo większe wzrosty niż pozostałe indeksy. - A to już namacalna korzyść dla spółek, bo mają mniejszy koszt pozyskania kapitału na realizację celów biznesowych – wyjaśnia prezes GPW. Zaznaczył jednak, że warszawska giełda przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu jakiejś firmy do indeksu Respect analizuje, to w jaki sposób przedsiębiorstwo komunikuje o swoich działaniach CSR, a na koniec poddaje raport zewnętrznej weryfikacji firmy audytorskiej. – Audyt sprawozdawczości CSR buduje wiarygodność. Bez tego inwestor nie będzie wiedział czy przedstawia rzetelne dane, czy może z nich skorzystać - dodał Krzysztof Burnos.

KIBR aktywny w debacie o społecznej odpowiedzialności biznesu

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów była współorganizatorem konferencji "Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność". To już kolejne działanie Izby w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Od 2014 roku w pracach grupy roboczej ds. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw uczestniczy Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR. KIBR zaangażował się także finansowo w projekt tłumaczenia najnowszych standardów sprawozdawczości finansowej tworzonych przez organizację Global Reporting Initiative. Izba tematyce CSR poświęciła III konferencję z cyklu „Audyt dla bezpieczeństwa i rozwoju biznesu: Odpowiedzialne raportowanie” oraz serię ogólnopolskich seminariów dla biegłych rewidentów z zakresu raportowania i weryfikacji CSR.

 

Konferencja CSR

Konferencja CSR (fot. Ministerstwo Gospodarki)

 

Konferencja "Biznes a wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze kraju. Rola i odpowiedzialność" została zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Krajową Izbą Biegłych Rewidentów, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Relacja z konferencji na kanale YouTube

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl