Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:10, 27.05.2020 r.

Poznaliśmy wyniki raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

O jedną czwartą wzrosła liczba firm realizujących działania społecznie odpowiedzialne w Polsce, prezentowanych w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” – podsumowuje Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na konferencji z okazji ogłoszenia raportu wystąpiła Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR.

10 kwietnia 2017

Wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. 30 marca w Warszawie ogłoszony został po raz 15. Jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą. Jak informują autorzy dokumentu – nigdy wcześniej tak wiele firm nie zgłosiło swoich działań CSR do publikacji. Rekordowa jest również reprezentacja małych i średnich przedsiębiorstw – 48, a także liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880, stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich (461 to inicjatywy zgłoszone po raz pierwszy do raportu, 419 z kolei było praktyk zgłoszonych po raz kolejny, ale realizowanych w 2016 roku).

– Tak duży wzrost liczby firm w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to świetna wiadomość dla wszystkich osób, które od lat namawiają do odpowiedzialnego zarządzania. W roku jubileuszowego wydania cieszy tym bardziej, gdyż udowadnia, że koncepcja CSR rozwija się i coraz więcej firm chce patrzeć na swój biznes w kategoriach wartości a nie tylko kategoriach zysku finansowego. To efekt wielu lat pracy menedżerów, menedżerek, organizacji pozarządowych, instytucji i środowisk akademickich, które pokazują, że da się współpracować i działać wspólnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Cieszę się, że Forum Odpowiedzialnego Biznesu zawsze inspirowało środowisko związane z CSR-em i nadal jest platformą dobrej współpracy – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Konieczność informowania otoczenia o pozafinansowej stronie działalności firmy to już nie tylko dobrowolny wybór przedsiębiorstwa ale wręcz wymóg ustawowy i oczekiwanie ze strony jego interesariuszy. Cieszy fakt, że oprócz informowania o danych niefinansowych w raportach społecznych, firmy decydują się także na zgłaszanie dobrych praktyk i inspirowanie innych firm do działania w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu – komentuje z kolei Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR, która na konferencji przy okazji ogłoszenia wyników raportu podsumowała prezentację dotyczące mentoringu i jego znaczenia w biznesie. – Nasza profesja jest bardzo różnorodna, na jednym rynku spotykają się kandydaci do zawodu z osobami, które tworzyły profesję biegłego rewidenta w Polsce. Mentoring to świetny sposób, żeby łączyć pokolenia i dbać o stały przepływ wiedzy – dodała Ewa Sowińska.

KIBR partnerem Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Samorząd biegłych rewidentów w ubiegłym roku dołączył do grona partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – W ramach partnerstwa Izba współpracuje z Forum na rzecz popularyzacji idei CSR i ujawniania informacji pozafinansowych, zyskała także możliwość przygotowania wspólnych badań i publikacji oraz wymiany doświadczeń i współpracy merytorycznej w obszarze CSR – komentuje Ewelina Kaczorowska-Wiosna koordynator ds. CSR w KIBR i dodaje, że współpraca daje możliwość wymiany doświadczeń w zakresie niedawnej zmiany przepisów dotyczących raportowania niefinansowego i obowiązku raportowania o polityce różnorodności w przedsiębiorstwie. – Staramy się także rozwijać ideę mentoringu i różnorodności oraz podkreślać rolę biegłego rewidenta w promowaniu tych postaw – dodała.

Link do raportu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl