Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:51, 2.04.2020 r.

Rozpoczyna się rekrutacja do zawodu biegłego rewidenta

Komisja Egzaminacyjna z Polską Izbą Biegłych Rewidentów rozpoczęła rekrutację do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 25 sierpnia 2017 r.

18 lipca 2017

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie dostępne na stronie PIBR oraz uiścić opłatę wstępną w wysokości 800 zł. Tych, którzy zostaną dopuszczeni do postępowania, czeka dziesięć pisemnych egzaminów (od podstaw teorii rachunkowości przez prawo podatkowe po analizę sprawozdań finansowych) oraz praktyka i aplikacja.

Na końcu tej drogi, po egzaminie dyplomowym, czeka najbardziej prestiżowy tytuł zawodowy, jaki może uzyskać specjalista z sektora księgowo-finansowego w Polsce. To spośród biegłych rewidentów rekrutowani są menedżerowie finansowi średniego i wyższego szczebla. Warto też pamiętać, że biegły rewident to nie tylko księgowy czy audytor, ale też w coraz większym stopniu doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Więcej szczegółów – i wszystkie potrzebne formularze – dostępne są na stronie PIBR w zakładce Kandydaci.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl