Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 20:46, 24.09.2020 r.

Projekt przykładu opinii ws. OZE już dostępny na stronie PIBR

Zamieszczamy roboczą wersję dokumentów związanych z usługą atestacyjną dla przemysłowych odbiorców energii.

24 listopada 2017

Zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) odbiorca przemysłowy w terminie do 30 listopada składa prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej. W sekcji PRAWO I STANDARDY od dziś dostępny jest projekt przykładowych dokumentów związanych z tą usługą atestacyjną.

Projekty nie mają mocy obowiązującej do czasu ich przyjęcia przez KRBR oraz zatwierdzenia lub rozpatrzenia przez KNA. W związku z tym treści udostępnione w ramach projektu mogą ulec zmianie w stosunku do wersji końcowej.

Pakiet dotyczący OZE zawiera:

• przykład opinii potwierdzającej prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,
• wytyczne dotyczące wykonania tej usługi.

O publikacji projektu przed jego ostatecznym zatwierdzeniem zadecydowało kilka czynników. Wydane zostało rozporządzenie, według którego jest kalkulowany współczynnik (Komunikat nr 2/2015 powstał, kiedy jeszcze nie obowiązywało rozporządzenie), a ustawa o OZE ma nową wersję jednolitą. Przestał również obowiązywać Krajowy Standard Rewizji Finansowej nr 3, a w życie weszła nowa ustawa o biegłych rewidentach.

Krajowy Standard Usług Atestacyjnych 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, wprowadzony uchwałą nr 1153/28/2017 KRBR z dnia 4 lipca 2017 r., w oparciu o który został przygotowany przykład opinii i wytyczne, ma zastosowanie do usług atestacyjnych innych niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych, których świadczenie rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. i później. Jest jednak możliwość wcześniejszego jego stosowania.

Wkrótce udostępnimy także kolejne projekty.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl