Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:48, 17.04.2021 r.

Rekrutacja 2018 rozpoczęta!

Komisja Egzaminacyjna i Polska Izba Biegłych Rewidentów rozpoczynają nabór do postępowania kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta. Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 31 lipca 2018 r.

27 kwietnia 2018

Biegły rewident to najbardziej prestiżowy tytuł zawodowy w sektorze księgowo-finansowym w Polsce. Przedstawiciele profesji pracują w wielkich firmach audytorskich lub prowadzą własne małe i średnie praktyki – ale to również spośród nich rekrutowani są menedżerowie finansowi średniego i wyższego szczebla. Warto też pamiętać, że biegły rewident to nie tylko księgowy czy audytor, ale też w coraz większym stopniu doradca, który może wspierać firmę w dostępie do kapitału, doradztwie podatkowym, przygotowaniu sprawozdania czy przeglądzie rachunkowości.

Czym powinien cechować się nowoczesny biegły rewident? Z pewnością musi sprawnie poruszać się w dziedzinie rachunkowości, prawa, ale także technologii – odpowiada Krzysztof Burnos, prezes PIBR. – Nie da się tego zawodu uprawiać bez narzędzi IT. Trzeba rozumieć nie tylko branżę, w jakiej działa klient, ale i stosowane przez niego rozwiązania informatyczne. W coraz większym stopniu będą potrzebne zdolności szybkiego przyswajania i analizy informacji – wyciąganie wniosków, łączenie faktów. Dostęp do Big Data to bowiem tylko punkt wyjścia. Prezes Burnos podkreśla także wzrastającą samodzielność biegłych rewidentów: Automatyzacja podstawowych procesów sprawia, że maleje rola asystentów, coraz ważniejsza jest natomiast umiejętność dokonywania profesjonalnego osądu.

Prof. Anna Karmańska, przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej, zwraca uwagę na dwutorowość rozwoju zawodu: Z jednej strony mamy klasyczne badanie i wyrażanie opinii na temat sprawozdawczości finansowej. Z drugiej jednak rośnie na znaczeniu raportowanie zintegrowane. I nie chodzi tu o raportowanie finansowe opakowane w zgrabną narrację. Jest raczej odwrotnie: przedsiębiorstwa mówią o swoim modelu biznesowym i źródłach powstawania wartości, a dane finansowe są jedynie częścią. Kompetencje badania sprawozdań finansowych będą przydatne i tu, choćby przy wycenie, ale atestacja raportów zintegrowanych to osobna umiejętność.

***

Aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego, należy wypełnić elektroniczne zgłoszenie dostępne na stronie PIBR oraz uiścić opłatę wstępną w wysokości 800 zł. Tych, którzy zostaną dopuszczeni do postępowania, czeka dziesięć pisemnych egzaminów (od podstaw teorii rachunkowości przez prawo podatkowe po analizę sprawozdań finansowych) oraz praktyka i aplikacja, na końcu zaś egzamin dyplomowy.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl