Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

Samorząd o projekcie nowelizacji ustawy

14 listopada 2018 r.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów przekazała Ministerstwu Finansów swoje stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach.

KRBR za kluczową kwestię uznaje zmniejszanie ryzyka związanego z działalnością jednostek o znaczeniu systemowym dla państwa, jak również firm audytorskich, które na rzecz tych jednostek wykonywały jakąkolwiek czynność rewizji finansowej. Jednocześnie podkreśla zaś, że dla właściwej realizacji publicznego nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich niezbędne jest współdziałanie instytucji Państwa z organami samorządu zawodowego. Stąd propozycja, aby nadzór publiczny, realizowany przez nowo powołaną Polską Agencję Nadzoru Audytowego, skoncentrowany był na minimalizacji ryzyka systemowego związanego z jednostkami zaufania publicznego – przy rozszerzeniu tej kategorii na nowe podmioty i objęciu nadzorem wszystkich firm audytorskich, które wykonały dla JZP choćby jedną czynność rewizji finansowej. Rada sugeruje, aby pozostawić Krajową Komisję Nadzoru, która nadzorowałaby pozostałe firmy i kategorie usług.

W swojej opinii samorząd zwraca także uwagę na nierówność, jaką wprowadziłoby objęcie nadzorem i opłatą roczną z tytułu nadzoru usług niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów: te same usługi wykonywane przed podmioty inne niż firmy audytorskie nie podlegałyby opłacie, nadzorowi czy standardom technicznym. Będzie to miało odzwierciedlenie w różnicy poziomu kosztów takiej usługi między firmą audytorską a podmiotem niemającym tego statusu – i tym samym wpływało na cenę oferowaną przez te podmioty, tworząc sytuację nierównej konkurencji.

Uzupełnieniem całego systemu minimalizacji ryzyka systemowego byłoby wprowadzenie instytucji badania wspólnego, co pozwoli wykonywać badania JZP mniejszym firmom. Skutkiem obowiązującej ustawy o biegłych rewidentach jest bowiem koncentracja tego rynku, a zdaniem samorządu proponowane w najnowszym projekcie zwiększenie obciążeń tylko przyśpieszy ten proces.

Pełna treść stanowiska dostępna jest po zalogowaniu się w zakładce Dokumenty biegłego.


Nadzwyczajne posiedzenie KRBR ws. projektu nowelizacji

9 listopada 2018 r.

W piątek 9 listopada br. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach. Członkowie Rady dyskutowali o poszczególnych punktach propozycji stanowiska samorządu, przygotowanej przez Komisję do opiniowania aktów prawnych.

Rada zobowiązała także Komisję ds. komunikacji do przedstawienia stanowiska samorządu resortowi finansów, a także upoważniła Komisję do prowadzenia rozmów konsultacyjnych z Ministerstwem.

Pierwsze komentarze KRBR o projekcie ustawy

6 listopada 2018 r.

Na łamach prasy pojawiły się pierwsze opinie władz samorządowych na temat proponowanych zmian uobr.

Wypowiedzi dla Rzeczpospolitej i Dziennika Gazety Prawnej udzielili p. Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR oraz Krzysztof Burnos, prezes KRBR.


Nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach

31 października 2018 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian do ustawy o biegłych rewidentach.

Rządowe Centrum Legislacji 31 października 2018 r. opublikowało projekt nowelizacji ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz uzasadnienie do projektu.

Informacja o projekcie została niezwłocznie opublikowana na stronie PIBR. Obecnie trwają prace nad stanowiskiem samorządu. Wszyscy biegli rewidenci mogą przesyłać swoje uwagi i sugestie do projektu bezpośrednio do Biura PIBR na adres e-mailowy paulina.klimejko@pibr.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2018 r. (środa).

W najbliższy piątek 9 listopada zwołane zostało nadzwyczajne posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, która ma na celu opracowanie oficjalnej opinii konsultacyjnej na temat zmian w ustawie.


Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl
sasdf