Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:56, 16.07.2024 r.

Nie każdy e-podpis pozwala złożyć sprawozdanie

Dziennik Gazeta Prawna alarmuje, że KRS nie przyjmuje dokumentów sprawozdawczych opatrzonych kwalifikowanym podpisem umieszczanym wewnątrz nich.

Dziennik Gazeta Prawna

25 lutego 2019

Pod koniec stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości usunęło już błąd w systemie eKRS, który uniemożliwiał składanie sprawozdań finansowych podpisanych profilem zaufanym. Okazuje się jednak, że pojawił się problem dotyczący jednego z dwóch sposobów opatrywania dokumentów podpisem kwalifikowanym, który jest umieszczany wewnątrz pliku.

Problem ze składaniem dokumentów sprawozdawczych opatrzonych podpisem wewnętrznym potwierdza Polska Izba Biegłych Rewidentów. Ministerstwo Sprawiedliwości zadeklarowało z kolei, że zajmie się tą sprawą. Praktycznych komplikacji z e-sprawozdaniami jest jednak znacznie więcej. Samorząd biegłych rewidentów wskazuje na przykład, że: nie można złożyć do KRS dokumentów w strukturze logicznej, jeżeli we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego jako numer identyfikacyjny spółka poda NIP, a nie numer w KRS, nie można podpisać profilem zaufanym ePUAP sprawozdań finansowych sporządzonych w formacie innym niż XML, istnieją rozbieżności pomiędzy wymogami informacyjnymi określonymi w ustawie o rachunkowości a wymogami określonymi w strukturach logicznych. Dlatego w piątek samorząd biegłych rewidentów wystąpił z pismem do ministerstw finansów, sprawiedliwości i cyfryzacji z propozycją współpracy. Chodzi na przykład o to, aby stworzyć kanał komunikacji, dzięki któremu audytorzy mogliby szybko przekazywać informacje o pojawiających się problemach dotyczących e-sprawozdań.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl