Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:57, 24.06.2024 r.

„Rachunkowość”: Jakość audytu, prestiż zawodu i konsolidacja środowiska

Miesięcznik „Rachunkowość” opublikował obszerny artykuł Barbary Misterskiej-Dragan, prezes KRBR.

Rachunkowość

27 sierpnia 2019

Barbara Misterska-Dragan przedstawia w tekście zamierzenia władz samorządu biegłych rewidentów w nowej kadencji. Zdaniem prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów samorząd powinien skupić się na podnoszeniu jakości szeroko rozumianego audytu i wspieraniu swoich członków w uzyskiwaniu wiedzy oraz umiejętności stosowania narzędzi informatycznych w toku rewizji finansowej, a także podejmować inicjatywy na rzecz zwiększania pola działania biegłych rewidentów i umacniania prestiżu profesji. Ważnym kierunkiem działania będzie też wspomaganie biegłych rewidentów w kontaktach z nowymi realiami nadzorczymi oraz rozwój współpracy i wymiany doświadczeń na poziomie firm audytorskich.

Całość artykułu dostępna jest online w serwisie „Rachunkowości”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl