Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 12:19, 16.07.2024 r.

Polscy audytorzy z nowym nadzorem

W najnowszym numerze Polish Market ukazał się wywiad z Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Barbarą Misterską-Dragan.

Polish Market

7 października 2019

W rozmowie z redaktorem Jerzym Mosoniem zostały poruszone kwestie związane ze zmianami w ustawie o biegłych rewidentach, które wprowadzają nowy model nadzoru nad firmami audytorskimi oraz biegłymi rewidentami. Nowo powołana - Polska Agencja Nadzoru Audytowego - będzie sprawowała nadzór publiczny nad wszystkimi firmami audytorskimi, wykonywaniem zawodu przez biegłych rewidentów oraz działalnością Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. W opinii Barbary Misterskiej-Dragan mniejsze podmioty powinny mieć zapewnioną ochronę samorządu, co dałoby im szansę rozwoju i podnoszenia jakości świadczonych usług. Zmiana wysokości wnoszonej przez firmy audytorskie opłaty za nadzór oraz objęcie nią również przychodów z usług atestacyjnych niezastrzeżonych dla biegłych rewidentów i usług pokrewnych, a przez to zwiększenie kosztów usług - to wyzwanie stojące przed samorządem. Prezes KRBR zapewnia, że w ciągu najbliższych miesięcy stworzone zostaną rozwiązania, które pomogą firmom audytorskim dostosować się do wymogów zmienionej ustawy.

Ponadto Barbara Misterska-Dragan w wywiadzie przybliża wartości, którymi będzie kierować się jako Prezes Krajowej Rady podczas obecnej kadencji. Priorytetami w podejmowanych decyzjach będzie troska o jakość, prestiż i konsolidację środowiska. Szczególna uwaga zostanie poświęcona relacjom między biegłymi rewidentami a przedsiębiorcami oraz działaniom edukacyjnym zwiększającym jakość usług audytorskich.

Całość wywiadu dostępna jest w elektronicznej wersji Polish Market.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl