Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 01:10, 1.12.2021 r.

Informator ODZ 2019 już dostępny

Komisja KRBR ds. szkoleń udostępniła broszurę poświęconą obligatoryjnemu doskonaleniu zawodowemu w roku 2019.

14 lutego 2019

Zaktualizowana broszura „Zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 2018-2020” jest już dostępna w e-Bibliotece. Zawiera wszystkie informacje konieczne biegłym rewidentom do zarządzania swoimi kompetencjami: od zasad rozliczania godzin szkoleniowych przez listę tematów szkoleń po wskazówki pomocne w planowaniu własnego rozwoju zawodowego.

W 2019 r. pojawi się sześć nowych tematów szkoleń:

  • „Metody wyboru pozycji do badań zgodności i badań wiarygodności”,
  • „Dokumentacja cen transferowych – procedury badania”,
  • „Wykorzystanie procedur analitycznych w procesie badania sprawozdań finansowych”,
  • „Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych”,
  • „Popularne transakcje z wykorzystaniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – skutki księgowe”,
  • „Zasady etyki w praktyce – nowelizacja Kodeksu etyki IFAC”.

Warto pamiętać, że poprzez profil biegłego rewidenta na stronie PIBR można monitorować stopień wypełnienia obowiązków szkoleniowych. Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są poprzez  ogólnopolską wyszukiwarkę szkoleń.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl