Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 04:57, 1.12.2021 r.

Zmienione Krajowe Standardy Badania z grupy „800” już przyjęte

KNA zatwierdziła uchwałę KRBR, przyjmującą trzy standardy badania zmienione przez IAASB.

25 lutego 2019

Komisja Nadzoru Audytowego 31 stycznia 2019 r. zatwierdziła uchwałę KRBR nr 2997/49a/2019 z 9 stycznia 2019 r. w sprawie KSB 800 (Z), 805 (Z) i 810 (Z). Uchwała weszła w życie z dniem zatwierdzenia przez KNA. Tym samym zakończony został proces tłumaczenia i przyjęcia zmienionych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (IAASB) międzynarodowych standardów badania z grupy „800”. Przyjęte zostały trzy zmienione standardy:

  • KSB 800 (Z) - Szczególne rozważania – badania sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ramowymi założeniami specjalnego przeznaczenia,
  • KSB 805 (Z) – Szczególne rozważania – badania pojedynczych składników sprawozdania finansowego oraz określonych elementów, kont lub pozycji sprawozdania finansowego,
  • KSB 810 (Z) – Zlecenia sporządzenia sprawozdania na temat streszczonego sprawozdania finansowego.

Standardy mają zastosowanie do badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się 31 grudnia 2019 r. lub później, z możliwością ich wcześniejszego zastosowania. W § 4 uchwały określony jest początek zastosowania każdego ze standardów.

Standardy z grupy „800” są kolejnymi zmienionymi przez IAASB standardami przyjętymi do stosowania w Polsce. Pierwsza przyjęta grupa zmienionych standardów dotyczyła sprawozdawczości z badania (uchwała KRBR nr 2039/37a/2018 z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie KSB 700 (Z), 701, 705 (Z), 706 (Z), 720 (Z), 260 (Z), 570 (Z)).

Z treścią uchwały i brzmieniem zmienionych standardów można zapoznać się tutaj.

O pracach nad standardami informowaliśmy już na stronie PIBR.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl