Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:31, 26.11.2022 r.

Raport IAASB dotyczący sprawozdawczości z badania

Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych opublikowała raport podsumowujący informacje zwrotne w ramach przeglądu powdrożeniowego zmienionych standardów związanych ze sprawozdawczością biegłego rewidenta.

9 września 2021

W 2015 roku Rada Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych (IAASB) wydała jeden nowy i sześć zaktualizowanych międzynawowych standardów badania, przyjętych jako KSB: 700 (Z) – „Formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego”, 701 – „Przedstawianie kluczowych spraw badania w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”, 705 (Z) – „Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”, 706 (Z) – „Akapity objaśniające ze zwróceniem uwagi oraz akapity zawierające inne sprawy w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta”, 720 (Z) – „Obowiązki biegłego rewidenta dotyczące innych informacji”, 260 (Z) - „Komunikowanie się z osobami sprawującymi nadzór” oraz 570 (Z) – „Kontynuacja działalności”. Standardy te zaczęły obowiązywać w Polsce począwszy od badań sprawozdań finansowych sporządzonych za okresy kończące się dnia 31 grudnia 2018 r.

Sprawozdanie biegłego rewidenta jest kluczowym dokumentem, który przekazuje użytkownikom zbadanych sprawozdań finansowych wyniki procesu badania. Biorąc pod uwagę znaczenie tych standardów oraz znaczenie poprawy komunikacji między biegłymi rewidentami a użytkownikami sprawozdań biegłych rewidentów, IAASB, jak zwykle w ramach procesu stanowienia standardów, przeprowadza przegląd powdrożeniowy.

Opublikowany raport pt. „Oświadczenie podsumowujące informacje zwrotne. Przegląd powdrożeniowy w zakresie sprawozdawczości biegłego rewidenta” podsumowuje kluczowe tematy i poglądy, którymi podzielono się z IAASB w ramach ankiety dotyczącej sprawozdawczości biegłego rewidenta po wdrożeniu standardów, przeprowadzonej w 2020 r. (więcej na ten temat tutaj) oraz debaty, która odbyła się we wrześniu 2020 r. (więcej na ten temat tutaj). Ankieta, debata i związane z nimi działania informacyjne pozwoliły uzyskać perspektywę wdrożenia i konkretnych aspektów zmienionych standardów sprawozdawczości biegłego rewidenta. Dla interesariuszy trzy kluczowe obszary zainteresowania zawarte w sprawozdaniu biegłego rewidenta to kluczowe sprawy badania, kontynuacja działalności i sekcja „Inne informacje”.

Aby ułatwić zapoznanie się z treścią raportu PIBR przetłumaczyła go na język polski (do pobrania z e-Biblioteki lub tutaj). Wersja angielska raportu dostępna jest tutaj.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl