Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:22, 29.11.2022 r.

Objaśnienia do kodeksu etyki IESBA

W listopadzie 2019 r. IFAC wydał materiał objaśniający do kodeksu etyki IESBA zatytułowany „Analiza kodeksu IESBA – część 1: pięć podstawowych zasad.”

23 stycznia 2020

Jest to pierwsza część 12-miesięcznej serii publikacji zatytułowanej „Analiza kodeksu IESBA” (ang. Exploring the IESBA Code).

„Analiza kodeksu IESBA” stanowi dogłębne spojrzenie na Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) (Kodeks). Każda część serii uwydatni kluczowe aspekty Kodeksu w bardziej obrazowy sposób, ze szczególnym naciskiem na ostatnie zmiany Kodeksu.

Pierwsza część „Analizy kodeksu IESBA” dotyczy pięciu podstawowych zasad etyki, które ustanawiają standardy postępowania oczekiwanego od wszystkich zawodowych księgowych – standardy, które umożliwiają księgowym wywiązanie się z obowiązku działania w interesie publicznym.

Przetłumaczona na język polski publikacja jest dostępna w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl