Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:33, 1.12.2022 r.

IAASB o badaniu sprawozdań finansowych w okresie pandemii

Przedstawiamy alert Rady Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. skrót IAASB) wskazujący obszary wymagające szczególnej uwagi w zmieniającym się środowisku badania sprawozdań finansowych w związku z pandemią COVID-19.

11 maja 2020

IAASB, twórca międzynarodowych standardów badania, przygotował alert wskazujący na potrzebę analizy polityk i procedur systemu kontroli jakości związanych z kierowaniem i nadzorowaniem zespołów realizujących zlecenia oraz kontrolą ich pracy, pozostawanie wyczulonym na możliwość wystąpienia oszustwa lub błędu, w tym oszukańczej sprawozdawczości finansowej, oraz stawianie na pierwszym miejscu zawodowego sceptycyzmu.

Udostępnione opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny najważniejsze obszary, które mogą wymagać głębszej analizy przy projektowaniu i przeprowadzaniu procedur badania w celu uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania i sporządzenia odpowiedniego sprawozdania z badania:

  • identyfikacja i oszacowanie ryzyk istotnego zniekształcenia (MSB 315 (zmieniony)),
  • reakcje na oszacowane ryzyka (MSB 330),
  • badanie szacunków księgowych (MSB 540 (zmieniony)),
  • obowiązki dotyczące późniejszych zdarzeń (MSB 560),
  • obowiązki dotyczące kontynuacji działalności (MSB 570 (zmieniony)),
  • badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych (MSB 600),
  • formułowanie opinii oraz sprawozdawczość na temat sprawozdania finansowego (w tym kluczowe sprawy badania) (MSB 700 (zmieniony) i MSB 701),
  • inne informacje (MSB 720 (zmieniony)).

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów udostępnia przetłumaczony na język polski materiał z przekonaniem, że zarówno międzynarodowe jak i nasze własne krajowe wskazówki będą skutecznym wsparciem dla biegłych rewidentów.

Alert IAASB dotyczący badania sprawozdań finansowych w związku z COVID-19 dostępny jest tutaj.

Pierwszy alert zapoczątkował serię dalszych publikacji IAASB związanych z wpływem COVID-19. Kolejny alert IAASB dotyczący badania kontynuacji działalności opublikujemy wkrótce. Tymczasem, zachęcamy również do zapoznania się z opracowaniami PIBR:

  • Wpływ pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 na badanie sprawozdań finansowych za 2019 rok (dostępny tutaj),
  • Wskazówki dotyczące badania kontynuacji działalności (więcej tutaj).

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl