Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:45, 29.11.2022 r.

Alert IAASB dotyczący sprawozdawczości biegłego rewidenta

KRBR udostępnia polską wersję językową kolejnego alertu IAASB omawiającego sprawozdawczość biegłego rewidenta w obecnie zmieniającym się otoczeniu w związku z Covid-19.

23 czerwca 2020

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy polską wersję językową alertu IAASB omawiającego badanie kontynuacji działalności (więcej tutaj).

Dziś udostępniamy przetłumaczony na język polski alert IAASB dotyczący sprawozdawczości biegłego rewidenta. Publikacja naświetla kluczowe kwestie związane ze sprawozdawczością biegłego rewidenta w związku z przeprowadzaniem badania sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami MSB (przyjętymi jako KSB stanowiącymi odpowiednie załączniki do uchwały nr 3430/52a/2019) lub gdy biegły rewident podejmuje się przeglądu śródrocznych informacji finansowych tej samej jednostki zgodnie z MSP 2410 (przyjętym jako KSP 2410). Opracowanie w szczególności omawia aspekty związane z:

  • modyfikacjami opinii z powodu istotnych zniekształceń sprawozdania finansowego lub niemożności uzyskania wystarczających i odpowiednich dowodów badania,
  • istotną niepewnością dotyczącą kontynuacji działalności,
  • kluczowymi sprawami badania i/lub akapitami objaśniającymi ze zwróceniem uwagi oraz
  • skutkami dla sprawozdawczości w przypadku, gdy biegły rewident badający sprawozdanie finansowe przeprowadza także przegląd śródroczny.

Sporządzający sprawozdania finansowe, osoby sprawujące nadzór i użytkownicy sprawozdań finansowych także mogą uznać tę publikację za pomocną w zrozumieniu potencjalnego wpływu na sprawozdania z badania i raporty z przeglądu wynikającego z kwestii, które stały się istotniejsze w obecnych okolicznościach.

Z treścią przetłumaczonego na język polski alertu można zapoznać się tutaj lub pobrać go z e-Biblioteki.

Zachęcamy do lektury.

Publikacja ta zamyka tłumaczenie dotychczas wydanych przez IAASB alertów. Jeżeli pojawią się kolejne opracowania IAASB, jak zwykle w ramach ułatwienia zapoznania się z ich treścią dokonamy tłumaczenia na język polski.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl