Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:09, 3.03.2024 r.

Wskazówki dotyczące stosowania kodeksu etyki IESBA w sytuacji pandemii

KRBR udostępnia polską wersję językową opracowania IESBA i APESB zatytułowanego: „Stosowanie założeń koncepcyjnych Kodeksu w okolicznościach COVID-19: scenariusze w ramach usług podatkowych oraz usług związanych z wyceną.”

19 października 2020

Publikacja została opracowana przy współpracy Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (ang. skrót IESBA), Australijskiej Rady ds. Standardów Zawodowych i Etycznych dla Księgowych (ang. skrót APESB) oraz krajowych organów ustanawiających standardy etyki z Australii, Kanady, Chin, RPA, Wielkiej Brytanii i USA. Ma ona na celu pomóc zawodowym księgowym wykonującym wolny zawód bądź zatrudnionym w przedsiębiorstwach w skutecznym stosowaniu Kodeksu etyki IESBA w obliczu okoliczności wynikających z pandemii COVID-19.

Materiał zawiera wskazówki dotyczące stosowania założeń koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowych standardach niezależności) (zwanym „Kodeksem”) do czterech scenariuszy obejmujących usługi lub działania związane z podatkami i wyceną powstałych w sytuacji pandemii. Dwa z tych scenariuszy odnoszą się do zawodowych księgowych wykonujących wolny zawód, a pozostałe dwa do zawodowych księgowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Są to scenariusze hipotetyczne, które mają na celu wyłącznie zilustrowanie zastosowania założeń koncepcyjnych, aby umożliwić księgowym identyfikację i oszacowanie zagrożeń wynikających z okoliczności COVID-19 dla przestrzegania podstawowych zasad określonych w Kodeksie oraz reakcje na te zagrożenia.

Jednocześnie autorzy opracowania zwracają uwagę, że zawarte w publikacji wytyczne dotyczące wdrożenia zasad Kodeksu nie powinny być traktowane jako wyczerpujące i należy zawsze odwoływać się do treści samego Kodeksu.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się tutaj.

Opracowanie dostępne jest również w e-Bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl