Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 13:30, 27.11.2022 r.

Zrównoważony rozwój - projekt nowej dyrektywy UE

Komisja Europejska opublikowała projekt nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

24 maja 2021

Nowa dyrektywa ma zastąpić dotychczasową dyrektywę ws. ujawniania informacji niefinansowych.

Projekt nowej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw znacznie rozszerza katalog podmiotów zobowiązanych do raportowania informacji na ten temat. Na początek będą to wszystkie duże jednostki, bez względu na to czy są notowane na rynkach regulowanych UE czy nie. Trzy lata później takie obowiązkowe raportowanie mieliby rozpocząć mali i średni emitenci.

Zasadniczą zmianą będzie również opracowanie jednolitego europejskiego standardu raportowania oraz jego uproszczonej wersji dla mniejszych jednostek, które zastąpią dotychczasową swobodę wyboru standardów. Projekt wymaga także sporządzania informacji w jednym elektronicznym formacie raportowania (ESEF) (tzw. cyfrowe znakowanie).

Raporty na temat zrównoważonego rozwoju byłyby umieszczane w ramach sprawozdania z działalności i byłyby objęte obowiązkową atestacją przez biegłego rewidenta lub inny podmiot uprawniony do wykonywania usług atestacyjnych w tym obszarze sprawozdawczym.

Projekt, w obecnym brzmieniu, zobowiązuje państwa członkowskie do transpozycji dyrektywy do dnia 1 grudnia 2022 r. oraz zapewnienia, aby jej postanowienia obowiązywały spółki w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2023 r. lub później.

Wkrótce prace legislacyjne nad tym projektem rozpocznie Rada UE i PE.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami KE: projektem dyrektywy i oceną jej skutków oraz ich podsumowaniem, a także odpowiedziami na często zadawane pytania. Materiały KE dostępne są tutaj.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wraz z Komisją do opiniowania aktów prawnych oraz Komisją ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów włączyły się w proces konsultacji. Jesteśmy zainteresowani i wyrażamy gotowość dalszej współpracy w zakresie opiniowania projektu i proponowanych rozwiązań, w szczególności na etapie implementowania przepisów dyrektywy do polskiego porządku prawnego.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl