Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:27, 12.07.2024 r.

Kampania informacyjna związana z nowymi standardami zarządzania jakością

PIBR rozpoczyna kampanię informacyjną promującą wiedzę na temat nowych standardów zarządzania jakością.

25 maja 2022

Pod koniec kwietnia Krajowa Rada Biegłych Rewidentów („KRBR”) przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia dwóch nowych krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) (można o tym przeczytać w aktualności pt. „Kolejny etap ustanowienia nowych standardów zarządzania jakością”). Jak podkreślaliśmy, uchwała nie ma mocy obowiązującej, wejdzie w życie w trybie art. 102 ustawy o biegłych rewidentach, czyli z dniem zatwierdzenia przez Radę PANA, o ile nie zostaną zgłoszone zastrzeżenia. Zachęcaliśmy także do zapoznania się ze standardami i materiałami wspierającymi ich wdrożenie, które znajdują się na dedykowanej stronie internetowej pod adresem https://www.pibr.org.pl/pl/Nowe-standardy-zarzadzania-jakoscia

Wdrożenie nowych standardów i zmiana koncepcji z podejścia „kontrola jakości” na „zarządzanie jakością” dotyczy każdej firmy audytorskiej, jak również wszystkich procesów i zasobów związanych ze świadczeniem usług atestacyjnych oraz usług pokrewnych. Warto odpowiednio przygotować się do tego zadania, aby system każdej z firm audytorskich był gotowy do działania w zaplanowanej dacie, czyli 1 stycznia 2023 r.

Akcja informacyjna to kolejny element zaplanowanych przez KRBR działań Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, mający zachęcić firmy audytorskie i biegłych rewidentów do wczesnego i odpowiedniego przygotowania się do wdrożenia nowych regulacji. W kolejnych miesiącach będziemy przypominali o nowych standardach oraz zapraszali do skorzystania z przygotowanego wsparcia, w tym udziału w zaplanowanych webinariach poświęconych temu zagadnieniu.

Zachęcamy firmy audytorskie i biegłych rewidentów, aby już teraz rozpoczęli przygotowania i zastanowili się, jakie działania podjąć, aby płynnie przejść na nowy model - zarządzanie jakością.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl