Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 10:15, 24.07.2024 r.

Konsultacje nad nowymi projektami standardów etyki IESBA

Rada Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych (International Ethics Standards Board for Accountants – IESBA) opracowała i poddała konsultacjom publicznym dwa projekty dotyczące zmian w Kodeksie etyki związanych z wykorzystaniem pracy eksperta zewnętrznego oraz nowych standardów etyki w zakresie zrównoważonego rozwoju.

1 marca 2024

Opracowane ostatnio przez IESBA projekty dotyczące zmian w Kodeksie etyki oraz nowych zasad obejmują:

  1. Projekt: „Wykorzystanie pracy eksperta zewnętrznego” – wersja angielska projektu jest dostępna tutaj

    Projekt proponuje ramowe założenia etyczne, które mają pomóc zawodowym księgowym lub praktykom zajmującym się atestacją zrównoważonego rozwoju w ocenie, czy ekspert zewnętrzny posiada niezbędne kompetencje, możliwości i obiektywizm, aby można było wykorzystać jego pracę do zamierzonych celów. Propozycje zawierają również przepisy mające na celu pomoc w stosowaniu ramowych założeń koncepcyjnych Kodeksu podczas korzystania z pracy eksperta zewnętrznego.

    Konsultacje trwają do 30 kwietnia 2024 r. Uwagi należy zgłaszać poprzez stronę: https://www.ethicsboard.org/publications/using-work-external-expert używając przycisku: „LOG IN TO SUBMIT COMMENT”.

  2. „Proponowane Międzynarodowe standardy etyki w zakresie atestacji zrównoważonego rozwoju (w tym Międzynarodowe standardy niezależności) (IESSA) oraz inne zmiany do Kodeksu związane z atestacją i sprawozdawczością zrównoważonego rozwoju” – wersja angielska projektu wraz z towarzyszącym Uzasadnieniem są dostępne tutaj

    Projekt IESSA oraz standardy etyki dla raportowania zrównoważonego rozwoju proponują jasne ramy oczekiwanych zachowań i przepisów etycznych do wykorzystania przez wszystkich praktyków zajmujących się atestacją zrównoważonego rozwoju, niezależnie od ich doświadczenia zawodowego, a także zawodowych księgowych zaangażowanych w raportowanie zrównoważonego rozwoju. Celem tych standardów jest złagodzenie zjawiska „greenwashingu” i podniesienie jakości informacji o zrównoważonym rozwoju, a tym samym wspieranie większego zaufania publicznego i instytucjonalnego do raportowania i atestacji zrównoważonego rozwoju.

    Konsultacje trwają do 10 maja 2024 r. Uwagi należy zgłaszać poprzez stronę: https://www.ethicsboard.org/publications/proposed-international-ethics-standards-sustainability-assurance-including-international używając przycisku: „LOG IN TO SUBMIT COMMENT”.

Jednocześnie informujemy, że ww. projekty są obecnie na etapie tłumaczenia i wersje polskie zostaną opublikowane na stronie internetowej PIBR w najbliższych tygodniach.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl