Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:32, 9.12.2023 r.

KIBR odpowiada na apel doradców podatkowych o całkowity zakaz łączenia usług

Prezes KRBR, w piśmie skierowanym do posła Artura Sobonia, przewodniczącego podkomisji zajmującej się nową ustawą o biegłych rewidentach, odniósł się do coraz bardziej agresywnych działań środowiska doradców podatkowych na rzecz całkowitego ograniczenia biegłym rewidentom możliwości świadczenia usług dodatkowych.

9 lutego 2017

Stanowisko samorządu to odpowiedź na opublikowany 3 lutego 2017 r. list przedstawicieli 25 firm doradztwa podatkowego. – Z niepokojem przyglądamy się coraz bardziej agresywnym próbom wywierania wpływu na ostateczny kształt ustawy. Dzieje się to w przededniu komisji sejmowych, podczas których dojdzie do próby wprowadzenia zapisów całkowicie wypaczających sens zmian trwającego od dwóch lat procesu legislacyjnego – czytamy w piśmie KIBR.

Zdaniem Krzysztofa Burnosa, wąska grupa firm doradztwa podatkowego zabiega o stworzenie zamkniętego rynku usług, zarezerwowanego jedynie dla firm doradczych. W piśmie podkreśla, że efektem tych zmian byłby szybki upadek dużej części małych i średnich, rodzimych firm biegłych rewidentów. Pozbawi się też ogromną grupę przedsiębiorców profesjonalnych usług doradczych. – Trzeba pamiętać, że przedsiębiorcy w zasadniczych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa i przestrzegania obowiązujących przepisów zwracają się do biegłych rewidentów, a nie doradców podatkowych – wyjaśnia i przypomina, że projekt ustawy w obecnym kształcie rozdziela już usługi doradcze od audytorskich. – Nie czyni tego jednak w sposób, w jaki oczekiwaliby doradcy podatkowi z firm, które podpisały list. Dzieje się tak, ponieważ nowe prawo ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu, a nie zwiększeniu przychodów dwudziestu pięciu firm doradczych – mówi Burnos. Środowisko biegłych rewidentów bulwersuje też teza, że niezależność biegłego rewidenta da się osiągnąć tylko i wyłącznie zakazując świadczenia wszelkich usług na rzecz badanego podmiotu. – Sygnatariusze listu celowo pomijają, że w ustawie i poza nią jest szereg mechanizmów, które niezależność tę dodatkowo gwarantują – dodaje Burnos.

Prezes samorządu w liście do posła zwrócił też uwagę, że obecny projekt powstał w Ministerstwie Finansów po blisko dwuletnim procesie konsultacji społecznych. Jego zdaniem jest niedopuszczalne, żeby na samym końcu tego procesu podejmować próbę całkowitego wypaczenia rządowego projektu ustawy. – Chcieliśmy zwrócić uwagę na wspólny mianownik wszystkich argumentów podnoszonych przez sygnatariuszy listu doradców podatkowych – pisze Burnos – brakuje w nim podania jakichkolwiek korzyści dla kraju, firm, czy gospodarki. Podnoszony jest natomiast argument nierównej konkurencji. Audytor ma nie doradzać firmie, ponieważ „ma dostęp do informacji niedostępnych dla innych graczy rynkowych”. Innymi słowy, lekarz nie powinien informować swojego pacjenta o profilaktyce i sposobach dbania o zdrowie, ponieważ zbyt dobrze zna stan jego organizmu.

W nawiązaniu do ww. pisma skierowanego do przewodniczącego podkomisji sejmowej przez część doradców podatkowych, również kilkadziesiąt małych i średnich firm audytorskich z całego kraju wyraziło zaniepokojenie agresywnym lobbingiem środowiska doradców podatkowych. Wskazano w nim, iż w mediach przetacza się dyskusja dotycząca tego, co w świetle nowej ustawy będzie wolno, a czego wolno nie będzie biegłym rewidentom, a tymczasem biegły rewident to dla przedsiębiorcy swoistego rodzaju lekarz pierwszego kontaktu. Jak każdy lekarz doskonale zna swojego pacjenta i nie jest zainteresowany działaniem na jego szkodę. Podkreślono, że biegli rewidenci to przede wszystkim zawód zaufania publicznego, a reprezentujący go ludzie są niezależni w swoim osądzie.

List Krzysztofa Burnosa, będący odpowiedzią na apel przedstawicieli 25 firm doradztwa podatkowego

List przedstawicieli firm audytorskich

Publikacje prasowe związane z tematem:

https://www.kibr.org.pl/pl/prasa/445,Doradcy-podatkowi-chca-ograniczen-dla-bieglych-rewidentow
https://www.kibr.org.pl/pl/prasa/452,Rzeczpospolita-Lekarz-powinien-informowac-pacjenta-o-tym-jak-dbac-o-zdrowie
https://www.kibr.org.pl/pl/prasa/451,Rzeczpospolita-Poslowie-zdecyduja-o-zakresie-doradztwa-audytorow
https://www.kibr.org.pl/pl/prasa/444,Biegly-rewident-to-nie-tylko-audytor-ale-i-konsultant-w-biznesie
https://www.kibr.org.pl/pl/prasa/450,Puls-Biznesu-Grupa-25-firm-doradczych-za-rozdzieleniem-doradztwa-od-audytu

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl