Bank Światowy o rynku audytu w Polsce

Bank Światowy przygotował raport pt. „Rynek audytu w Polsce: kluczowe dane statystyczne i postrzeganie rynku”. Materiał skierowany jest do twórców polityki, organów nadzoru oraz osób zainteresowanych regulacjami rynku ustawowych badań sprawozdań finansowych.

24 lutego 2017

Dokument przedstawia kompleksową analizę rynku audytu w Polsce. Znajdują się w nim m.in. informacje dotyczące szacowanej liczby firm, które podlegają obowiązkowi badania, liczba i rodzaj firm audytorskich oraz zestawienie czołowych firm audytorskich największych spółek notowanych na GPW. Raport przedstawia także informacje na temat sytuacji audytu i biegłych rewidentów w Polsce w kontekście szerszego grona interesariuszy: użytkowników badań, inwestorów, udziałowców, zarządów spółek i komitetów audytu. Materiał będzie też pomocny w zrozumieniu trendów na rynku badań i zapewni informacje na temat postrzegania, jak badanie sprawozdań finansowych funkcjonuje w Polsce. Dokument ma też stanowić pomoc dla twórców polityki, organów nadzoru oraz innych interesariuszy regulacji rynku ustawowych badań sprawozdań finansowych.

Raport został przygotowany przez Bank Światowy, w ścisłej współpracy z polskim Ministerstwem Finansów, Komisją Nadzoru Audytowego oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów. Materiał powstał w ramach Programu Pomocy Technicznej w Zakresie Sprawozdawczości Finansowej (FRTAP). 

Aktualizacja: 19 maja 2017 r., godz. 12:04

Raport jest chwilowo niedostępny. 

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl