Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 22:28, 24.10.2020 r.

Władze KIBR spotkały się z biegłymi rewidentami regionu pomorskiego

W poniedziałek, 27 lutego 2017 roku, odbyło się spotkanie władz samorządu z biegłymi rewidentami z regionu pomorskiego. Omówiono bieżące kwestie, które dotyczą środowiska biegłych rewidentów oraz Izby. Spotkanie było też okazją na podsumowanie ostatnich aktywności KIBR.

6 marca 2017

Było to pierwsze z serii spotkań, które władze KIBR planują zorganizować w regionach. Pierwsze spotkanie odbyło się w Gdańsku, ale dedykowane było wszystkim biegłym rewidentom z Pomorza. Jego celem było nawiązanie bezpośrednich relacji przedstawicieli Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z przedstawicielami środowiska oraz przedstawienie wyników prac samorządu. Radę reprezentowali Krzysztof Burnos, prezes KRBR, Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR oraz Barbara Misterska-Dragan, zastępca prezesa KRBR.

Biegli usłyszeli o pracach nad ustawą

Audytorzy dyskutowali o bieżących działaniach podejmowanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Jednym z głównych tematów spotkania były aktywności przedstawicieli samorządu w związku z pracami nad nową ustawą o biegłych rewidentach. Krzysztof Burnos, po raz pierwszy w tak szerokim gronie, opowiedział o przebiegu konsultacji społecznych i prac sejmowych. – Zależy nam, żeby środowisko biegłych rewidentów wiedziało, jak wyglądają prace nad najważniejszym dla nich dokumentem, i jak ich samorząd działa na rzecz dobrych zapisów – wyjaśnił Krzysztof Burnos.

Finanse, szkolenia, MSB i promocja zawodu

Spotkanie było też okazją do omówienia sytuacji finansowej samorządu oraz podejmowanych przez Izbę działań szkoleniowych, m.in. tych związanych z przygotowaniem biegłych rewidentów do stosowania Międzynarodowych Standardów Badania.

- Wciąż podejmujemy nowe działania, które mają służyć biegłym rewidentom, jak chociażby bezpłatne warsztaty dotyczące Międzynarodowych Standardów Badania i innych usług, szkolenie trenerów czy udostępnianie audytorom materiałów edukacyjnych – dodała Ewa Sowińska, która na spotkaniu zaprezentowała również najnowszą broszurę na temat zasad szkoleń obligatoryjnych. – To trzeci rok trzyletniego cyklu rozliczeniowego. Biegli rewidenci muszą sprawdzić, co jest jeszcze do zrobienia i ile godzin szkolenia zostało. Informator im w tym pomoże – podkreśliła zastępca KRBR. Wiele aktywności dotyczyło także promocji wizerunku biegłego rewidenta. – Uczestniczymy w konferencjach jako eksperci w wielu dziedzinach, bierzemy udział w debatach medialnych, wydaliśmy cykl broszur o innych usługach biegłego rewidenta – podkreśliła Ewa Sowińska.

Barbara Misterska-Dragan zaprezentowała przewodnik po MSB, który został przyjęty przez uczestników z dużym uznaniem. – Wszystkie osoby, które zechciały się z nami spotkać, odnotowały fakt, że KRBR po raz pierwszy przygotowała takie narzędzie, które ułatwi im wejście w nowe obowiązki z zastosowaniem MSB – powiedziała zastępca prezesa KRBR.

Będą kolejne spotkania w regionach

Organizatorzy już teraz zapewnili, że w niedalekiej przyszłości zorganizowane zostaną kolejne spotkania, w innych regionach. Informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową www.kibr.org.pl.

Fotorelacja

Zachęcamy do przejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl