Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 05:02, 30.09.2020 r.

„Musimy odbudować zaufanie do systemu podatkowego” – Krzysztof Burnos na EKF

W Sopocie zakończył się właśnie VII Europejski Kongres Finansowy, tym razem zorganizowany pod hasłem Kapitał, podatki i międzynarodowa solidarność w XXI wieku. Partnerem instytucjonalnym Kongresu po raz pierwszy została Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Wśród ekspertów z Polski i ze świata wystąpił Krzysztof Burnos, prezes KRBR.

7 czerwca 2017

Krzysztof Burnos wziął udział w prowadzonym przez Macieja Grabowskiego, byłego ministra środowiska i wiceministra finansów, panelu Przejrzystość podatkowa korporacji - co z niej wyniknie i kiedy? Pozostałymi uczestnikami debaty byli Jarosław Koziński – partner w EY, oraz Ludwik Kotecki – były główny ekonomista i sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Prezes KRBR zwrócił uwagę na palącą potrzebę zwiększania przejrzystości w strefie podatkowej – tak, jak stało się to na rynku kapitałowym, z korzyścią dla wszystkich uczestników obrotu. Skandale podatkowe z ostatnich lat podważyły zaufanie obywateli do systemu podatkowego – komentował Krzysztof Burnos. – Liczne inicjatywy Unii Europejskiej, OECD czy grupy G20 zmierzają w kierunku odbudowy tego zaufania właśnie poprzez wzrost transparentności. Przejrzystość jako instrument polityki podatkowej państwa zmniejsza także lukę informacyjną i dysproporcje innych zasobów pomiędzy międzynarodowymi korporacjami a administracjami podatkowymi w poszczególnych państwach. Krzysztof Burnos podkreślił, że przejrzystość podatkowa powinna być dla spółek elementem ich społecznej odpowiedzialności, realizowanym także dobrowolnie – w ramach dbania o reputację dobrego obywatela korporacyjnego (good corporate citizen).

Jako przykład dobrych praktyk prezes przywołał wprowadzone w 2016 rozwiązania brytyjskie, nakładające na największe podmioty obowiązek upubliczniania wyczerpujących strategii podatkowych, i prześledził realizację tych wymogów przez telekomunikacyjnego giganta Vodafone.

Fotorelacja

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl