Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 16:44, 2.03.2024 r.

Trwają prace nad nowym wydaniem Informatora Komisji ds. szkoleń

Komisja ds. szkoleń oraz Centrum Edukacji PIBR pracuje nad nowym wydaniem Informatora dotyczącego zasad odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego przez biegłych rewidentów.

10 lutego 2018

Przewodnik po obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym jest wsparciem dla biegłych rewidentów w wywiązywaniu się z obowiązku szkoleniowego. W związku z wejściem w życie nowej ustawy o biegłych rewidentach (ustawa z 11 maja 2017 r.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie ODZ (rozporządzenie z 15 grudnia 2017 r.), a także rozpoczęciu nowego, trzyletniego cyklu rozliczeniowego (2018-2020) opracowywane jest nowe wydanie Informatora. Znajdą się w nim m.in.: najnowsze zmiany wynikające ze zmian w przepisach, nowe formy odbywania samokształcenia, zasady raportowania, a także informacje o możliwości odbywania szkoleń w terminie późniejszym.

Chcesz być współautorem Informatora?

W związku z trwającymi pracami zachęcamy wszystkich biegłych rewidentów, którzy zapoznali się z poprzednimi trzema informatorami (2015, 2016 i 2017) i mają dodatkowe wskazówki dotyczące tego jakich informacji lub porad w nim brakuje, o przesyłanie swoich pomysłów poprzez wypełnienie formularza w terminie do 16 lutego 2018 r.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl