Audytor może zrezygnować ze współpracy, jeżeli klienci mają sprzeczne interesy

Od 11 lutego 2016 r. obowiązuje nowelizacja zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostosowuje zasady postępowania audytorów do zmian, jakie wcześniej zostały wprowadzone w kodeksie Międzynarodowej Federacji Księgowych.   - Kodeks opiera się na sześciu podstawowych zasadach: obiektywizmu, profesjonalizmu, niezależności, uczciwości, zachowania tajemnicy zawodowej, kompetencji zawodowych - wyjaśniła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR. I dodaje, że zasady cały czas powinny być dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. - Dlatego 11 lutego br. została zaktualizowana m.in. definicja konfliktu interesów. Nie obejmuje ona już tylko relacji audytor – bezpośredni klient, ale została również rozszerzona na innych klientów biegłego rewidenta - wyjaśniła Barbara Misterska-Dragan. Jeżeli interesy klientów audytora są sprzeczne miedzy sobą, zgodnie z obecnymi zasadami zachodzi konflikt interesów biegłego rewidenta

Dziennik Gazeta Prawna

22 lutego 2016

Od 11 lutego 2016 r. obowiązuje nowelizacja zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów. Uchwała Krajowej Rady Biegłych Rewidentów dostosowuje zasady postępowania audytorów do zmian, jakie wcześniej zostały wprowadzone w kodeksie Międzynarodowej Federacji Księgowych.

 

- Kodeks opiera się na sześciu podstawowych zasadach: obiektywizmu, profesjonalizmu, niezależności, uczciwości, zachowania tajemnicy zawodowej, kompetencji zawodowych - wyjaśniła Barbara Misterska Dragan, zastępca prezesa KRBR. I dodaje, że zasady cały czas powinny być dostosowywane do zmieniającej się rzeczywistości. - Dlatego 11 lutego br. została zaktualizowana m.in. definicja konfliktu interesów. Nie obejmuje ona już tylko relacji audytor – bezpośredni klient, ale została również rozszerzona na innych klientów biegłego rewidenta - wyjaśniła Barbara Misterska-Dragan. Jeżeli interesy klientów audytora są sprzeczne miedzy sobą, zgodnie z obecnymi zasadami zachodzi konflikt interesów biegłego rewidenta. To może wykluczyć równoczesne świadczenie usług dla obu podmiotów.

Kompas 2.0 - jak skorzystać?

Aby skorzystać z aplikacji Kompas 2.0 zaloguj się na indywidualne konto firmy audytorskiej.

Wcześniej zachęcamy do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, które pokazują poszczególne funkcjonalności Kompas 2.0. Zobacz filmy instruktażowe

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl