Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 07:09, 1.02.2023 r.

Już wkrótce nowe uproszczenia w ustawie o rachunkowości

W połowie maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakłada on pewne uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2013/34/UE. W projekcie zaplanowano rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania finansowe będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Nowy obowiązek obejmie krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.   Planuje się też zmiany w zakresie informacji, jaką audytor ujmuje w pisemnej opinii z badania

Gazeta Podatkowa

21 lipca 2015

W połowie maja br. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Zakłada on pewne uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Zmiany wynikają z unijnej dyrektywy 2013/34/UE. W projekcie zaplanowano rozszerzenie katalogu jednostek, których sprawozdania finansowe będą podlegały obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Nowy obowiązek obejmie krajowe instytucje płatnicze i instytucje pieniądza elektronicznego.

 

Planuje się też zmiany w zakresie informacji, jaką audytor ujmuje w pisemnej opinii z badania. Ustawa rozszerza też katalog jednostek sporządzających sprawozdania z działalności.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl