Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:59, 3.10.2023 r.

Sprawozdania nadal muszą rzetelnie i jasno przedstawiać sytuację jednostki

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zasadę istotności jako nadrzędną zasadę przy stosowaniu przepisów ustawy. Istotne informacje to takie, których pominięcie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie. Zasada istotności wiąże się też z doprecyzowaniem zasad dotyczących ewentualnych dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym

Rzeczpospolita

9 września 2015
Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadza zasadę istotności jako nadrzędną zasadę przy stosowaniu przepisów ustawy. Istotne informacje to takie, których pominięcie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie. Zasada istotności wiąże się też z doprecyzowaniem zasad dotyczących ewentualnych dodatkowych ujawnień w sprawozdaniu finansowym. Może się okazać, że umocowanie zasady w procesie sprawozdawczości przyczyni się do zwiększenia świadomości przy przygotowywaniu sprawozdań.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl