Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 21:38, 16.09.2021 r.

Znowelizowane brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z właściwym rozpoznaniem daty wejścia w życie obowiązku stosowania nowych wymogów dotyczących treści opinii wynikających z art. 65 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm. – dalej „ustawa o rachunkowości”) zmienionego na mocy ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333 – dalej: "ustawa zmieniająca") Krajowa Izba Biegłych Rewidentów wystąpiła z pytaniem do Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w Ministerstwie Finansów.

Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej potwierdziła stanowisko Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, że znowelizowane ustawą zmieniającą brzmienie art. 65 ustawy o rachunkowości obowiązuje po raz pierwszy dla opinii dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2016.

Kopia pisma z dnia 28.10.2015 r. Prezesa KRBR do Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej (załącznik w formacie pdf)

Kopia odpowiedzi Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej z dnia 30.11.2015 r. (załącznik w formacie pdf)

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl