Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 15:05, 21.07.2024 r.

Biegły rewident może zawiesić działalność

Audytor skreślony z listy na własne życzenie może na nią powrócić w ciągu 10 lat.

Gazeta Prawna

4 grudnia 2017

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że jeżeli biegły rewident wykreślony na własne życzenie ubiega się o ponowny wpis przed upływem 10 lat, to nie ma konieczności ponownego zdawania egzaminów, a także odbywania praktyki i aplikacji. Jeżeli wniosek o ponowny wpis składany jest po upływie dekady, to możliwe jest to wyłącznie po ponownym zdaniu egzaminów oraz spełnieniu pozostałych przesłanek. Podobnie rzecz ma się z osobami skazanymi za nieprawidłowości. Biegli rewidenci, w stosunku do których w postępowaniu dyscyplinarnym orzeczona została kara skreślenia z rejestru, będą mogli zostać ponownie do niego wpisani dopiero 10 lat od momentu uprawomocnienia się orzeczenia, będą zatem musieli ponownie zdać egzaminy i spełnić pozostałe warunki.

– Wprowadzenie możliwości zawieszenia działalności to dobra zmiana – uważa Krzysztof Burnos, prezes Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Dodaje, że w okresie, gdy audytor jest wypisany z rejestru, nie musi odbywać co roku określonych przez samorząd szkoleń, a także płacić składki członkowskiej. Ale pozostawanie poza rejestrem jest jednoznaczne z zawieszeniem aktywności w samorządzie rewidentów, w tym rezygnacją z czynnych i biernych praw wyborczych.

Cały artykuł dostępny jest w serwisie Gazety Prawnej.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl