Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 08:06, 1.02.2023 r.

MF o formie śródrocznych sprawozdań finansowych emitentów

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w jakiej formie powinny zostać sporządzone śródroczne skrócone sprawozdania finansowe emitentów stosujących polskie standardy rachunkowości.

17 września 2019

PIBR zwróciła się do MF z pytaniem, czy śródroczne sprawozdania finansowe, w tym skrócone sprawozdania finansowe emitentów papierów wartościowych stosujących polskie standardy rachunkowości, powinny zostać sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej MF?

Zdaniem Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej, emitent papierów wartościowych przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych jest zobowiązany do zastosowania formy przewidzianej dla sprawozdań finansowych w ustawie o rachunkowości. W szczególności emitenci stosujący polskie standardy rachunkowości, wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, będą zobowiązani do sporządzenia swoich sprawozdań śródrocznych w strukturze logicznej i formacie zgodnym ze schematem opublikowanym w BIP MF.

Z pytaniem do Ministerstwa Finansów można zapoznać się tutaj.

Odpowiedź Ministerstwa Finansów znajduje się tutaj.

Komentarz:
Zawarta w piśmie MF odpowiedź odnosiła się do stanu prawnego na dzień opublikowania newsa (tj. 17.09.2019).
Na skutek wejścia w życie rozporządzenia (UE) 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 r. (rozporządzenie ESEF) przedstawione przez MF stanowisko obecnie jest nieaktualne.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl