Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:59, 3.03.2024 r.

Kodeks etyczny IESBA: reagowanie na naruszenie przepisów prawa i regulacji

Kolejna część analizy kodeksu etycznego IESBA poświęcona jest obowiązkom spoczywającym na księgowym, który styka się z sytuacją łamania przepisów.

21 września 2020

Jak zauważają autorzy ósmej części analizy kodeksu etycznego IESBA, "podstawowe zasady uczciwości i profesjonalnego postępowania zawarte w Kodeksie wymagają od księgowych reagowania na naruszenie przepisów prawa i regulacji (NOCLAR) poprzez podjęcie odpowiednich działań, stawiając na pierwszym miejscu interes publiczny". Oznacza to, że jeśli księgowy stwierdza bądź podejrzewa, że "miało lub może mieć miejsce naruszenie przepisów prawa lub regulacji, ma obowiązek niezwłocznie podjąć działania, uwzględniając rodzaj sprawy i ewentualną szkodę dla organizacji pracodawcy, inwestorów, wierzycieli, pracowników lub ogółu społeczeństwa".

Co niezmiernie ważne, zgłoszenie przez księgowego naruszenia prawa nie stoi w sprzeczności z zasadą poufności, gdyż "ujawnienie naruszenia przepisów prawa i regulacji odpowiednim władzom nie będzie traktowane jako naruszenie obowiązku zachowania poufności wobec pracodawcy zawodowego księgowego zatrudnionego w przedsiębiorstwie".

W analizie kodeksu podkreślony został fakt, że "większe obowiązki spoczywają na zawodowych księgowych wyższego szczebla, ponieważ to oni są decydentami, którzy mogą wywierać znaczący wpływ w swoich organizacjach".

W analizie znalazł się również opis hipotetycznego przypadku zetknięcia się księgowego z łamaniem przepisów – wraz ze sposobem postępowania rekomendowanym zarówno dla księgowego wyższego, jak i niższego szczebla.

Pełna treść analizy znajduje się tutaj.

Poprzednie części analizy kodeksu etycznego IESBA znaleźć można na podstronie.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl