Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 18:49, 29.11.2022 r.

Konferencja „Rachunkowość i audyt w czasach pandemii”

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów wzięła udział w XVI Konferencji Zawodowo – Naukowej „Rachunkowość i audyt w czasach pandemii”

4 listopada 2020

XVI Konferencja Zawodowo - Naukowa „Rachunkowość i audyt w czasach pandemii” zorganizowana została przez Regionalny Oddział PIBR w Poznaniu, Katedrę Rachunkowości i Rewizji Finansowej oraz Studenckie Koło Naukowe „Konto” Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Udział w konferencji wzięło liczne grono naukowców zajmujących się finansami i rachunkowością oraz praktyków audytu.

Podczas sesji „Nauka i praktyka w czasie Covid-19 – doświadczenia” prezes KRBR, Barbara Misterska-Dragan, przedstawiła działania podejmowane przez samorząd w obliczu pandemii, których celem była pomoc biegłym rewidentom poprzez udzielenie informacji, przygotowanie rekomendacji czy formułowanie postulatów w imieniu audytorów. Podkreśliła, że zwłaszcza w pierwszym kwartale 2020 r. samorząd musiał działać w warunkach olbrzymiej niepewności. O tym, że zareagował błyskawicznie, świadczy fakt, że już w połowie marca przygotowane zostały wytyczne dla biegłych rewidentów w zakresie badania sprawozdań finansowych, a do rządu oraz innych głównych instytucji państwa trafiły postulaty o przesunięcie terminów sprawozdawczości.

Prezes KRBR przypomniała, że w toku 2020 r. biegli rewidenci musieli się oswoić z wieloma ryzykami i utrudnieniami w pracy, a jednocześnie w pełni zaczęli wykorzystywać zdobycze rewolucji cyfrowej w komunikacji. Zwróciła także uwagę, że – pomimo licznych wyzwań – pandemia może także przynieść pozytywny skutek dla branży audytu w postaci wzrostu znaczenia opinii biegłych rewidentów. Większe oczekiwania sprawią także, że wzrośnie rola oceny kontynuacji działalności, zmniejszać się natomiast będzie waga analizy danych historycznych.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl