Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 14:13, 27.11.2022 r.

MF o przyjęciu przez RN sprawozdania o wynagrodzeniach

Przedstawiamy odpowiedź Ministerstwa Finansów na nasze pytanie dotyczące sposobu przyjęcia i podpisania sprawozdania o wynagrodzeniach przez radę nadzorczą.

19 marca 2021

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zarządu i rady nadzorczej spółek publicznych jest uregulowane przez przepisy art. 90g ustawy o ofercie publicznej.

Pierwsze wątpliwości dotyczące interpretacji tego przepisu przestawialiśmy w aktualności pt. „Nowa usługa biegłego rewidenta dla spółek publicznych”.

W trakcie prac nad wytycznymi dla biegłych rewidentów pojawił się kolejny dylemat, w jaki sposób/w jakim trybie rada nadzorcza powinna przyjąć lub podpisać sporządzone przez siebie sprawozdanie o wynagrodzeniach?

Z odpowiedzi uzyskanej od Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w Ministerstwie Finansów wynika, że przepis art. 90g ust. 1 nie przesądza o formie, w jakiej sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być sporządzone jak również nie przemawia za przyjęciem interpretacji nakazującej złożenie podpisów pod sprawozdaniem o wynagrodzeniach. W ocenie Resortu sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno być przyjęte w drodze uchwały rady nadzorczej, podjętej zgodnie z przepisami KSH oraz statutem spółki.

Pytanie PIBR dostępne jest tutaj.

Z odpowiedzią MF można zapoznać się tutaj.

Przypominamy także o przygotowanych przez KRBR, wyżej wspomnianych wytycznych - więcej na ten temat w aktualności pt. „Ocena przez biegłego rewidenta sprawozdania o wynagrodzeniach”.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl