Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:18, 2.03.2024 r.

XI Konferencja Rada Nadzorcza

Tematem przewodnim jedenastej edycji Konferencji „Rada Nadzorcza” było pytanie „Co czeka rady nadzorcze w 2022 roku?”

2 listopada 2021

Konferencja „Rada Nadzorcza” to od wielu już lat pierwszoplanowe wydarzenie w Polsce poświęcone praktycznym aspektom sprawowania kontroli, nadzoru właścicielskiego i funkcjonowania rad nadzorczych. Konferencja zaadresowana jest do specjalistów zainteresowanych tematyką ładu korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego i praktycznego funkcjonowania rad nadzorczych.

Podczas konferencji były poruszane tematy takie jak współpraca dyrektora finansowego z radą nadzorczą; rola rad nadzorczych w firmach rodzinnych; szacunki księgowe; współpraca z radą nadzorczą – oczami biegłych rewidentów; sygnalista z perspektywy rady nadzorczej i pracowników nadzoru właścicielskiego; rady nadzorcze oczami inwestorów indywidualnych oraz komunikacja między radą nadzorczą a zarządem.

W panelu dyskusyjnym poświęconym współpracy z radą nadzorczą z perspektywy biegłych rewidentów wzięli udział przedstawiciele samorządu biegłych rewidentów: Barbara Misterska-Dragan – prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, Monika Kaczorek – zastępca prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz Jarosław Dac – członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W odpowiedzi na pytanie o to, jakie są doświadczenia biegłych rewidentów w kontaktach z radami nadzorczymi odpowiedziała, że jest duża różnica pomiędzy radami nadzorczymi w Jednostkach Zainteresowania Publicznego a radami w innego typu organizacjach. Monika Kaczorek zaznaczyła, jak dużym ułatwieniem jest sytuacja, w której biegły rewident jest członkiem rady nadzorczej. Taka osoba reprezentująca radę wie, czego się spodziewać po badaniu i wie, o co zapytać biegłego, który to badanie będzie przeprowadzał. Jarosław Dac podkreślił, że to kompetencją rady nadzorczej powinien być wybór biegłego rewidenta. W jego opinii ostatecznym kryterium wyboru powinno być zaufanie rady, że biegły należycie wywiąże się ze swojego zadania. Zaznaczył jednak, że bez spotkania biegłego z radą trudno będzie wytworzyć to zaufanie. Znaczenie spotkania rada nadzorcza-biegły rewident potwierdziła prezes KRBR, zaznaczając, że to audytor powinien wychodzić z inicjatywą takiego spotkania.

11. edycja Konferencji Rada Nadzorcza odbyła się 27 października 2021 r. w formule online

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl