Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 09:01, 16.07.2024 r.

Biegły rewident partnerem w CSR

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz roli biegłych rewidentów w raportowaniu danych niefinansowych. Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych o działalności jest przewidziany dla banków i instytucji finansowych, spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania publicznego, które spełniają kryterium poziomu zatrudnienia i progu aktywów lub obrotu. szacuje się, że w Polsce obejmie on około 250-300 firm. Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują.   Biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania.   Środowisko biegłych rewidentów od początku mocno angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt, jak i w działania edukacyjne i popularyzatorskie: organizuje szkolenia i spotkania dotyczące tej tematyki, biegli występują w roli ekspertów podczas konferencji i debat poświęconych problematyce CSR i raportowaniu

Rzeczpospolita

6 października 2016

Ewa Sowińska, zastępca prezesa KRBR o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz roli biegłych rewidentów w raportowaniu danych niefinansowych.


Zgodnie z nowymi przepisami obowiązek przedstawiania informacji niefinansowych o działalności jest przewidziany dla banków i instytucji finansowych, spółek giełdowych i innych jednostek zainteresowania publicznego, które spełniają kryterium poziomu zatrudnienia i progu aktywów lub obrotu. szacuje się, że w Polsce obejmie on około 250-300 firm. Obowiązek raportowania danych niefinansowych naturalnie rodzi potrzebę przejrzystego, rzetelnego i w miarę możliwości zobiektywizowanego zaprezentowania działań firmy na rzecz środowiska, lokalnej społeczności, pracowników, a także szerokiego otoczenia, w którym funkcjonują.

 

Biegli rewidenci, jako przedstawiciele profesji współodpowiedzialnej za rzetelność prezentowanych przez przedsiębiorstwa informacji, mają tu szczególną rolę do odegrania.

 

Środowisko biegłych rewidentów od początku mocno angażuje się zarówno w proces przeniesienia światowych standardów raportowania na polski grunt, jak i w działania edukacyjne i popularyzatorskie: organizuje szkolenia i spotkania dotyczące tej tematyki, biegli występują w roli ekspertów podczas konferencji i debat poświęconych problematyce CSR i raportowaniu. Dzięki swojej interdyscyplinarności oraz dbaniu o standardy wykonywania zawodu coraz częściej to właśnie audytorzy stają się naturalnym partnerem firmy w mierzeniu i i raportowaniu danych niefinansowych oraz weryfikowaniu prezentowanych informacji.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl