Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 02:25, 4.12.2022 r.

Spotkanie z Sekretarzem Generalnym The Chartered Institute of Management Accountants

Prezes KRBR omawiała z przedstawicielem CIMA obszary współpracy pomiędzy organizacjami.

14 września 2020

8. września w siedzibie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie odbyło się spotkanie Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów Barbary Misterskiej-Dragan z Andrew Hardingiem – Chief Executive Association of International Certified Professional Accountants (AICPA), Sekretarzem Generalnym The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA). W spotkaniu uczestniczyli również ze strony CIMA Jakub Bejnarowicz, Regional Director oraz Piotr Głowacki, Senior Manager.

Rozmowa dotyczyła sposobów podnoszenia kwalifikacji oraz tezy o bardzo dynamicznej dezaktualizacji kompetencji pracowników sektora finansowego. Temat ten był podnoszony na konferencji FDI forum odbywającej się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, podczas której Andrew Harding opowiadał o tym, dlaczego kluczowe dla ożywienia gospodarki jest inwestowanie w kwalifikacje specjalistów ds. finansów.

Prezes Barbara Misterska-Dragan oraz Andrew Harding podzielili pogląd, że obecnie kluczowe jest podnoszenie kwalifikacji i nabywanie nowych umiejętności, a także elastyczność w dostosowywaniu się do nieustannie zmieniających się warunków biznesowych, gospodarczych czy epidemicznych. Na spotkaniu poruszono także temat wyzwań, jakie stoją przed biegłymi rewidentami w dobie cyfryzacji. Rozmawiano również o zmianie w modelu nadzoru w Polsce w 2020 r. wynikającej ze zmiany Ustawy o biegłych rewidentach. Andrew Harding podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie zmian w nadzorze publicznym nad firmami audytorskimi w Wielkiej Brytanii.

Na spotkaniu zadeklarowano zacieśnienie współpracy między organizacjami na mocy memorandum podpisanego na początku 2020 r. Pierwszym efektem tej współpracy będzie organizacja wspólnego webinaru dla biegłych rewidentów, zaplanowanego na październik.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl