Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:14, 24.07.2024 r.

Alert specjalny - Badanie za 2021 r.

Przedstawiamy najnowszy Alert specjalny poświęcony badaniu sprawozdania finansowego za 2021 rok.

17 marca 2022

Już po raz piąty Komisja ds. standaryzacji przygotowała Alert specjalny – czyli skierowane do biegłych rewidentów i firm audytorskich podsumowanie zmian w obowiązujących przepisach prawa i standardach, które mają zastosowanie do badania sprawozdania finansowego. Dzięki Alertowi w jednym dokumencie możemy znaleźć informacje o najnowszych opracowaniach, jak również nawiązane do materiałów udostępnionych w latach wcześniejszych.

W tegorocznym Alercie sporo miejsca poświęcamy nowemu standardowi, który już ma obligatoryjne zastosowanie do badania za 2021 r. – Krajowemu Standardowi Badania 540 (Zmieniony) – „Badanie szacunków księgowych i powiązanych ujawnień” oraz zmianom do innych standardów. Prezentujemy podsumowanie najważniejszych zmian, jak również przypominamy o opracowaniach, które wspierają jego wdrożenie i stosowanie. Nawiązujemy do nowego Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”, który szczególne znaczenie ma dla badania sprawozdań finansowych emitentów notowanych na rynku regulowanym, ale nie tylko tych jednostek. Podsumowujemy najważniejsze zmiany w ustawie o biegłych rewidentach, jak również w ustawie o rachunkowości, a także podajemy aktualne ich adresy publikacyjne. Prezentujemy najnowsze wskazówki PIBR będące praktycznym wsparciem dla firm audytorskich i biegłych rewidentów, a także nowe interpretacje Ministerstwa Finansów. Przytaczamy też dwa nowe, ważne opracowania PANA: „Przygotowanie do badania za rok 2021” oraz „Wymogi dokumentowania badania sprawozdań finansowych – wybrane elementy w kontekście przeprowadzonych kontroli”.

W Alercie znajdują się także praktyczne przykłady sprawozdań z badania, jak również przykładowe oświadczenie kierownika jednostki, które wcześniej udostępniliśmy w „Wyszukiwarce standardów” (więcej na ten temat tutaj).

Przy okazji proponujemy, aby upewnić się, kiedy mija dwuletni okres ważności certyfikatu Państwa kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

„Alert specjalny – Badanie za 2021 rok” można pobrać tutaj. Jest też dostępny w sekcji Alerty PIBR.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl