Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 11:05, 24.07.2024 r.

Konsultacje projektów standardów zarządzania jakością

Ponownie zapraszamy firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów, jak również innych interesariuszy, do udziału w konsultacjach projektów przyszłych standardów związanych z zarządzeniem jakością oraz przedstawiamy kolejne materiały wspierające ich wdrożenie.

22 marca 2022

Ponownie zapraszamy firmy audytorskie oraz biegłych rewidentów, jak również innych interesariuszy, do udziału w konsultacjach projektów przyszłych krajowych standardów kontroli jakości oraz krajowego standardu badania z pakietu nowych standardów zarządzania jakości (więcej na ten temat w aktualności pt. „Konsultacje projektów standardów krajowych”).

Przypominamy, że konsultacje trwają do 31 marca 2022 r.

Wszelkie uwagi i komentarze prosimy przesyłać na adres: konsultacje.projektow.standardow@pibr.org.pl


Chcemy także poinformować, że na stronie internetowej dedykowanej nowym standardom kilka dni temu zamieściliśmy nowe materiały. Są to przetłumaczone na język polski opracowania IAASB, wspierające zrozumienie i wdrożenie nowych standardów dotyczące:

1. MSZJ 1 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych”:

  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj);
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj).

2. MSZJ 2 - Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością 2 - „Kontrole jakości wykonania zlecenia”:

  • Podstawa wniosków (Basis for Conclusions) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj);
  • Arkusz informacyjny (Fact Sheet) (pobierz przetłumaczone opracowanie tutaj).

Są to kolejne materiały, po wcześniej udostępnionych materiałach związanych z MSB 220 (Z) – „Zarządzanie jakością dla badania sprawozdania finansowego” (więcej na ten temat w aktualności pt. „Materiały wspierające do MSB 220 (Z)”). Przypominamy, że opracowania te stanowią wierne tłumaczenie tekstów IAASB, bez uwzględnienia dodatkowych zapisów będących efektem dostosowania brzmienia standardów do przepisów polskiego i unijnego prawa. (Takiemu procesowi podlegały standardy, które zostały opublikowane jako „wersja robocza”). Uwzględnienie dostosowania brzmienia do przepisów polskiego i unijnego prawa zostanie odpowiednio zaadresowane w innych materiałach szkoleniowych.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowaniami.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl