Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 17:39, 22.09.2020 r.

Jak ustalać wartość godziwą

Fundacja Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej przygotowała materiał edukacyjny na temat ustalania wartości godziwej nienotowanych instrumentów kapitałowych zgodnie z MSSF 9 i zasadami określonymi w MSSF 13.

24 lipca 2017

Inicjatywa Edukacyjna Fundacji MSSF na prośbę IASB opracowała materiał edukacyjny dotyczący ustalania wartości godziwej, opisujący w sposób ogólny sposób myślenia przy ustalaniu wartości godziwej aktywów, zobowiązań i własnych instrumentów kapitałowych jednostki w sposób zgodny z celami wyceny w wartości godziwej opisanymi w MSSF 13 „Ustalenie wartości godziwej”.

W materiale przedstawiono ogólne wskazówki w zakresie wyceny, z myślą o wsparciu osób odpowiedzialnych za pomiar wartości godziwej w swoich organizacjach w zakresie MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.

Dokument jest dostępny w e-bibliotece.

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl