Polska Izba Biegłych Rewidentów

© PIBR – wszelkie prawa zastrzeżone
godz. 03:44, 3.03.2024 r.

Zaktualizowany wykaz usług oraz wskazówki dotyczące usług dla PKW

Przedstawiamy zaktualizowane zestawienie usług w powiązaniu z krajowymi standardami wykonywania zawodu oraz wskazówki dotyczące usług świadczonych przez biegłych rewidentów dla Państwowej Komisji Wyborczej.

8 marca 2022

Zaktualizowane zestawienie usług w powiązaniu z KSWZ

Pod koniec ubiegłego roku opublikowaliśmy zestawienie usług najczęściej wykonywanych przez biegłych rewidentów i firmy audytorskie z przyporządkowaniem odpowiednich krajowych standardów wykonywania zawodu („KSWZ”) (więcej na ten temat w aktualności pt. „Zestawienie usług i KSWZ”). Wspominaliśmy wówczas, że praca w ramach tego projektu jest kontynuowana i zestawienie będzie aktualizowane o kolejne usługi.

Kolejny etap prac dotyczył dwóch usług świadczonych przez biegłych rewidentów, o których jest mowa w ustawie o partiach politycznych związanych:

  1. z informacją finansową o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach (art. 34 ust. 4 ustawy),
  2. ze sprawozdaniem o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej (art. 38 ust. 3 ustawy).

Podczas spotkań z przedstawicielami Krajowego Biura Wyborczego („KBW”) potwierdziliśmy, że usługi będą realizowane jako uzgodnione procedury zgodnie z KSUP 4400/odpowiednio KSUP 4400 (Z) (więcej na temat zmienionego standardu można przeczytać w aktualności pt. „KSUP 4400 (Z) został zatwierdzony”). W efekcie uzgodnień, zostały wprowadzone odpowiednie zapisy do umów zawieranych z firmami audytorskimi, które zostały wybrane przez Państwową Komisję Wyborczą („PKW”) do zbadania informacji i sprawozdań finansowych partii politycznych za 2021 r. (więcej na ten temat w aktualności pt. „PKW zaprasza do współpracy”).

Uzupełniliśmy także ww. zestawienie usług w powiązaniu z KSWZ o te usługi (pobierz opracowanie tutaj).

Wskazówki dotyczące usług świadczonych przez biegłych rewidentów dla PKW

Jako dodatkowy element wsparcia przygotowaliśmy wskazówki dotyczące tych dwóch usług m. in. poprzez powiązanie „tez” przygotowanych przez KBW oraz wymogów KSUP 4400/odpowiednio KSUP 4400 (Z):

  1. Uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach (pobierz opracowanie tutaj),
  2. Uzgodnione procedury dotyczące sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych, w tym o kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania oraz o wydatkach poniesionych ze środków Funduszu Wyborczego w poprzednim roku kalendarzowym, w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy partii politycznej (pobierz opracowanie tutaj).

Materiał ma charakter poglądowy i jest adresowany głównie do firm audytorskich i biegłych rewidentów, którzy już podpisali umowy z KBW, ale także do innych osób, które w przyszłości chciałyby realizować takie usługi.

Jak zwykle będziemy bardzo wdzięczni za Państwa sugestie i komentarze.

W opracowaniu są jeszcze przykładowe sprawozdania biegłego rewidenta.

Uzgodnione procedury są jednym z dwóch rodzajów usług pokrewnych, które firmy audytorskie mogą oferować swoim klientom, i stanowią doskonałą okazję do rozwoju dla małych i średnich firm audytorskich. Przypominamy, że w aktualnościach pt. „Materiały wspierające do KSUP 4400 (Z)” informowaliśmy o dwóch opracowaniach IAASB:

Opracowane przez PIBR wskazówki, jak również materiały IAASB są pomocne w realizowaniu tego rodzaju usług.

 

Zapisz się na newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności PIBR, przejdź do strony z zapisami.

Masz pytania dotyczące strony?
zadzwoń
728 871 871
napisz
strona@pibr.org.pl